Strategie JSI

Priority činnosti JŠI pro rok 2010

Jednota školských informatiků jako profesní nezisková organizace bude v roce 2010 prosazovat své priority zejména na úrovni jednotlivých týmů a pracovních skupin, které vždy po projednání ve výkonném výboru vzniknou a představí svou konkrétní aktivitu.

V roce 2010 bude cílem výkonného výboru na úrovni obsahové náplně činnosti JSI zejména·umožnit vznik pracovního týmu pro základní školství, gymnázia, pro střední odborné školy, pro učňovské školství a pro oblast ICT v přípravě budoucích učitelů. Vedoucí týmů pro každou z těchto 5 oblastí budou nominováni a následně schváleni na jednáních VV. Každý tento tým si bude definovat priority sám v souladu se stanovami JSI a dle aktuální situace na poli ICT ve školství.

Výkonný výbor si uvědomuje, že potenciál členské základny JSI je rozptýlen po celé republice, proto v roce 2010 poskytne více prostoru realizaci rozumných online řešení ke sdílení zkušeností a podpory komunikace v rámci členské základny. Jako prioritní vidíme

  • ustavení online sociální sítě či diskusního fóra pro komunikaci a spolupráci členů JSI ("inovace konference jsi-clenove")
  • podporu regionálních aktivit členů JSI (setkávání členů v regionech, vzájemná školení a hospitace učitelů)
  • sběr zkušeností z členské základny ohledně ICT soutěží a jejich kvality
  • podporu lektorů z řad JSI a pomoc akreditace jejich kurzů (vycházející např. i z modulů SIPVZ)

Vzhledem k nutnosti více koordinovat spolupráci s různými partnery, bude VV JSI konat v tomto roce kroky k lepší koordinaci a řízení spolupráce a komunikace s partnery JSI.

Dne 29. ledna 2010 projednáno ve výkonném výboru JŠI