Riziková komunikace

Riziková komunikace v kyberprostoru a možnosti její prevence

Online komunikaci v prostředí Internetu lze zneužít k útokům na jiné osoby. Charakter a míra nebezpečnosti těchto útoků je rozmanitá, od verbálního, často vulgárního napadání přes manipulativní agresivní komunikaci až po cílenou snahu o sexuální zneužití oběti. V rámci vzdělávacího programu se účastníci seznámí s běžnými typy útoků a s technickými, organizačními i výchovnými preventivními i následnými opatřeními, která lze při eliminaci těchto útoků použít.

Podrobný přehled témat výuky:

 • On-line a off-line komunikační služby Internetu, chat, e-mail, distribuce souborů, sociální sítě.
 • Manipulace s cílem sexuálního zneužití oběti (kybergrooming, childgrooming).
 • Obtěžování a pronásledování oběti (stalking).
 • Kyberšikana.
 • Nepřátelské chování na Internetu (flaming), urážky, nadávky a vyhrožování.
 • Pornografie a dětská pornografie.
 • Alternativní komunikace (GSM sítě).
 • Technické prostředky (hardwarové a softwarové) pro potlačení útoků.
 • Represivní prostředky (legislativa, školní předpisy, role učitele a policie).
 • Výchovná prevence (pozitivní školní a rodinné klima, výchova k mravním hodnotám).
 • On-line podpora (servery E-Bezpečí http://www.e-bezpeci.cz/ a SaferInternet http://www.saferinternet.cz/ aj., on-line poradny).
 • Možnosti a zásady intervence.

Forma:

Vzdělávací akce má formu jednodenního prezenčního kurzu v rozsahu 6 hodin, ve kterém jsou zastoupeny následující formy výuky: přednáška, praktické cvičení v PC učebně (workshop), kontrolní test.

Hodinová dotace

Celková hodinová dotace prezenční části vzdělávacího programu činí 6 hodin, vzdělávací program je jednodenní.

 • přednáška – úvod do problematiky (1,5 hod.)
 • workshop – společná práce na počítači, seznámení se komunikačními prostředky a sociálními sítěmi (2 hod.)
 • workshop 2 – individuální práce v prostředí sociálních sítí (1 hod.)
 •  workshop 3 – diskuse k problematice, zkušenosti z workshopů i školské praxe (1 hod.)
 • ověření znalostí a dovedností formou řešení praktických úloh (0,5 hod.)

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

Maximální počet účastníků jednoho běhu vzdělávací akce činí 20, vzdělávací akci lze podle požadavků ze strany cílové skupiny pedagogů opakovat.

Cílová skupina         

Pedagogičtí pracovníci všech typů základních a středních škol.

Oblast zájmu akce  

Prevence rizikových jevů v prostředí Internetu a GSM sítí v kontextu výchovy a vzdělávání na úrovni základního a středního školství.

Plánové místo konání

PC učebna ZŠ/SŠ v místě podle požadavku zájemců.

Poplatek za jednoho účastníka: 800,–Kč

Předběžná registrace e-mailem na adresu dvpp zavinac jsi.cz nebo zde (při registraci vyplňte do položky ID STAG libovolné číslo, heslo slouží jen k případnému zrušení předběžné registrace).

Comments