O nás‎ > ‎

Kolektivní členové JSI

Do ledna 2012 bylo možné dle stanov JSI ustavit vybrané subjekty jako kolektivní členy. Kolektivní členství s právem volebním bylo vyhrazeno školám, školským nebo vzdělávacím zařízením a jiným právnickým osobám. Kolektivní člen jmenoval svého zástupce, který měl volební právo o váze jednoho hlasu. 

Ve stanovách platných od 8. ledna 2012 již kolektivní členství není v JSI podporováno a závazky kolektivního členství přešly automaticky na vztah partnerský podpořený členstvím konkrétních zástupců subjektů v JSI jako fyzických osob nebo sepsáním příslušné partnerské smlouvy.

Doporučujeme tedy školám a jiným partnerům JSI prostudovat možnost uzavřít s Jednotou JSI partnerskou smlouvu na základě nosného tématu či společné aktivity. V rámci samotné partnerské smlouvy pak není nutné, aby zástupce "partnera" byl členem JSI.

Informace Vám podá přímo předseda JSI na adrese predseda (et) jsi.cz

Comments