Příběh statistiky

přidáno: 27. 4. 2014 5:37, autor: Radek Šmíd
Tento článek vyšel v newsletteru JSI únor 2014.

(převzato z ČSÚ: Příběh statistiky. In: Parlamentní listy [online]. [cit. 2014-02-23].
Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/CSU-Pribeh-statistiky-301691
)

Kniha je k dispozici na stránkách ČSÚ: http://goo.gl/LE0sKH.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes u příležitosti 95. výročí založení Státního úřadu statistického vydal populárně naučnou knihu „Příběh statistiky“. Obrazová publikace sleduje cesty světové i české statistiky od počátků lidstva až po současnost.
Čtenář v ní najde např. informace jak a na co se zaznamenávaly údaje v pravěku, co zajímalo vládce ve starověku, čím byla statistika užitečná středověkým panovníkům, jak rozsáhlé uplatnění našla v novověku a mnoho dalších zajímavostí. „Publikace se obrací ke kořenům světové i české statistiky a přináší čtenáři základní orientaci v jejích dějinách. Naleznete zde jedno z nejkrásněji formulovaných poslání státní statistické služby a zcela jistě vás zaujme, že existovaly časy, kdy statistická data nebyla každému přístupná,“ říká předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.
Část publikace je věnována i historii sčítání lidu na území dnešní České republiky, a to od prvních celonárodních soupisů v druhé polovině 18. století až po poslední sčítání v roce 2011. Každá kapitola je doplněna bohatým obrazovým materiálem. „Naším záměrem bylo především připomenout významné mezníky v historii statistické služby, nikoli poskytnout čtenáři encyklopedické informace,“ dodává spoluautorka Eva Kačerová.
Před 95 lety, 28. ledna 1919, byl založen Státní úřad statistický jako první statistická organizace nově vzniklé samostatné Československé republiky. Název Český statistický úřad se v důsledku zřízení československé federace poprvé objevil 8. ledna 1969.
Comments