Informační společnost v číslech 2014

přidáno: 18. 8. 2014 10:54, autor: Radek Šmíd
Tento článek vyšel v newsletteru JSI květen 2014.
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/061004-14-r_2014
 • I v letošním roce připravil Český statistický úřad aktualizované vydání Brožurky „Informační společnost v číslech“ Stejně jako v předchozích letech je brožurka koncipována tak, aby v přehledné formě poskytla dostatečné množství oficiálních statistických údajů o rozvoji informační společnosti v České republice a umožnila srovnání s jednotlivými státy EU.
 • Brožurka je rozdělena do následujících šesti kapitol:
  1. Telekomunikační a internetová infrastruktura
  2. Domácnosti
  3. Jednotlivci
  4. Podniky
  5. Veřejná správa
  6. Zdravotnictví
 • Údaje za jednotlivce jsou tříděny podle pohlaví, věku a vzdělání, za podniky podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) či velikosti ekonomického subjektu. V kapitole zdravotnictví je členění podle typů zdravotnických zařízení.
Comments