Newsletter‎ > ‎Stalo se - archiv‎ > ‎

Září 2014

přidáno: 5. 11. 2014 0:06, autor: Radek Šmíd
Tyto příspěvky vyšly v newsletteru JSI září 2014.

Byla ukončena Valná hromada spolku Jednota školských informatiků
  • Dne 22. září byla ukončena valná hromada spolku JŠI, mimo běžného bodu programu mohli členové JSI formou participativního rozhodování o financích spolku (získaných zejména z členských příspěvků) přidělit finanční podporu následujícím projektům - Bobřík informatiky, rozvoj blogu pro výuku informatického myšlení, společné akce JŠI s KVIC Nový Jičín, podpora soutěže JUNIORINTERNET a JUNIORERB, podpora sekce ICT, vzdělávání a zdravotně znevýhodnění a postižení na INSPO 2015, podpora participace JSI na akci Počítač ve škole 2015, CODE WEEK 2014.
  • Aktuálně probíhá vyhodnocování došlých hlasů do valné hromady.
Blog a učebnice k výuce informatiky
  • Během letních měsíců byl spuštěn blog Daniela Lessnera Učíme informatiku se zajímavými články k tématice výuky informatiky. Informatika je chápána pro potřeby blogu jako věda o zpracování informací. Tedy nikoliv ovládání aplikací, nikoliv využití ICT ve výuce jiného předmětu. V informatice se učíme, jak v životě využít např. rozklad či převod problému, abstrakci a modelování, systematické procházení možností, rozpoznání rutinních postupů a jejich automatizaci. Taková informatika nestojí vedle tělocviku, ale vedle matematiky a fyziky. Soustředíme se na hlavní proud vzdělávání, zejména na základní a střední školy. Semináře, kroužky, soutěže či vysoké školy jsou skvělou inspirací. Nebráníme se občasným příspěvkům o ICT, mezipředmětových vazbách, technologiích ve vzdělávání, zájmových aktivitách atp., pokud budou dostatečně zajímavé. Taková témata ovšem nejsou zamýšlena jako ústřední pro tento blog.
  • http://ucime-informatiku.blogspot.cz/
  • Stejný autor nabízí zájemcům polotovar své učebnice informatiky. Představuje ucelený program s výkladem, řešenými příklady, úlohami a množstvím rozšiřujících materiálů. Bohatě pokryje dvě hodiny výuky týdně po dobu jednoho roku. Má všechny funkce běžné učebnice: lze použít přímo v hodinách informatiky, k samostatnému opakování a procvičení před prověrkou, k „dohonění“ látky po nemoci i k inspiraci a nasměrování k dalším zdrojům.
  • http://ksvi.mff.cuni.cz/ucebnice/
EDUin: setkání k Open Educational Resources – 15. září
  • Cílem akce bylo propojit osobnosti a organizace, které se v České republice zabývají aktivitami, které s OER souvisí (Creative Commons, Strategie Digitálního vzdělávání do roku 2020, …aj.). Na tomto poli se mnoho věcí událo, děje a bude dít, leč většina organizací a jednotlivců o sobě a svých aktivitách prakticky neví. Bylo představeno, co se právě děje v této oblasti, poslechneme si něco tuzemských i zahraničních zkušeností k tématu OER a OER advocacy a pobavíme se o tom, co by se v ČR mohlo a mělo odehrát. EDUin za podpory OSF plánuje aktivity vedoucí k OER advocacy a propojování jednotlivých aktérů v České republice.
Byly zahájeny projekty ve Výzvě 51 OP VK
  • V rámci Výzvy 51 zaměřené na digitální technologie pro učitelské sbory, mentorování a koučování ředitelů škol a ICT metodiků bylo vybráno celkem 46 příjemců, kteří obdrží z financí OP VK celkem 1 505 597 552 Kč. Jednota školských informatiků bude nadále realizaci projektů této výzvy sledovat a má ambice síťovat realizátory a dopomoci výměně zkušeností. Zájemci o souvilosti aktivit JŠI a Výzvy 51 mohou kontaktovat pana Daniela Janatu, daniel.janata@jsi.cz
  • Seznam příjemců Výzvy 51 - http://www.op-vk.cz/filemanager/files/file.php?file=38935
Comments