Newsletter‎ > ‎Stalo se - archiv‎ > ‎

Únor 2014

přidáno: 18. 8. 2014 11:12, autor: Radek Šmíd
Tyto příspěvky vyšly v newsletteru JSI únor 2014.

DIDACTIG 2014 - 3. až 5. února 2014 v Liberci
  • Mezinárodní konference DidactIG se zaměřila letos opět na DIDAKTiku Informatiky a Geoinformatiky, velký prostor byl věnován výměně zkušeností akademické obce, praktiků ze škol a to nejen v rámci zkušeností z ČR, ale i v porovnání ze zahraničními zkušenostmi (Slovensko, Rakousko). V rámci konference proběhla také diskuse o aktivitách Jednoty školských informatiků a o potřebách českého školství z pohledu využití digitálních technologií ve vzdělávání.
  • Prezentace z akce najdete na http://goo.gl/LR7te0, fotogalerie je na http://goo.gl/0I57Ia.
  • http://inict.fp.tul.cz/konference/10-didactig14
Příprava Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
  • Nadále probíhá příprava materiálů pro Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, zájemci o problematiku mohli navštívit již 4 setkání širší pracovní skupiny. Poslední setkání pracovní skupiny se uskuteční 5. března 2014. Jednota JSI vyjádřila své stanovisko ke vznikající strategii na posledním jednání výboru spolku.
Závěrečná konference projektu ICT profesionál (NIDV)
  • Ve dnech 14.-15.1. 2014 se v Zámeckém hotelu Třešť uskutečnil za účasti téměř stovky pedagogických pracovníků ZŠ, SŠ a IT odborníků závěrečný diskusní panel – konference projektu ICT profesionál.
  • Fotografie najdete na http://goo.gl/7EGcWP, dostupné prezentace na http://goo.gl/Uh0pEc.
„Převrácená třída“ a online učení se v prostředí EDMODO
  • 6. února proběhla akce, na jejímž spolupořádání se JŠI podílela ve spolupráci s KVIC Nový Jíčín. Proběhly praktické ukázky a práce se softwarem, který umožňuje tvorbu záznamu práce na PC - tj. tvorba videonávodu s mluveným komentářem (OS Windows, Linux), proběhla ukázka využití tabletů při tvorbě videonávodů, ukázky práce žáků v sociální síti Edmodo.
Den bezpečnějšího internetu (11. únor): Na bezpečné používání internetu dohlédnou i první čeští Web Rangeři
  • V rámci dne bezpečnějšího Internetu 11. února proběhlo hned několik akcí. Upozorňujeme na projekt Web Rangers, který je iniciativou českého Googlu ve spolupráci s GEG ČR a E-Bezpečím. Cílem projektu je motivovat teenagery z celé České republiky, aby mezi sebou šířili znalosti a zkušenosti s bezpečným užíváním internetu.
  • http://www.webrangers.cz/ a http://goo.gl/XqDX4B
Dohoda o podpoře pedagogů v oblasti využívání mobilních technologií se systémem Android ve výuce
  • V rámci chystané revize sítě poradců Jednoty školských informatiků (http://skola21.jsi.cz/poradime/poradci) a plánu aktivit JŠI na rok 2014 proběhlo podepsání dohody s jedním z partnerů JŠI, kterým je Google Education Group ČR (http://www.gegcr.cz/). Zástupci obou seskupení podepsali dohodu o podpoře pedagogů v oblasti používání aplikací na zařízeních se systémem Android. Nyní probíhají na základě výzvy (http://goo.gl/0olvG6) aktivity směřující ke sběru informací o zájmu ze strany škol i potenciálních zájemců o šíření know-how o této problematice ve školském prostředí.

Comments