Newsletter‎ > ‎Stalo se - archiv‎ > ‎

Leden 2014

přidáno: 18. 8. 2014 11:11, autor: Radek Šmíd
Tyto příspěvky vyšly v newsletteru JSI leden 2014.

Memorandum – Informační gramotnost pro žáky
 • Dne 6. ledna vydala neorganizovaná skupina učitelů a dalších aktérů na poli výuky informatiky a využití výukových technologií na školách výzvu, která upozorňuje na problémy související s digitálními technologiemi ve světě žáků i učitelů a upozorňuje na vybraná rizika této problematiky. Text výzvy najdete na http://goo.gl/pefazn, formulář k podpisu najdete na http://goo.gl/rfoQTu a seznam signatářů najdete na http://goo.gl/aEj0Lo. Citujeme opatření, na která memorandum upozorňuje.
  1. Revidovat RVP s cílem akcentovat problematiku informační gramotnosti a zajistit její provázanost napříč všemi vyučovanými tematickými celky.
  2. Nastavit výukové standardy informatiky (ICT) i dalších předmětů tak, aby byly s inovovaným RVP v souladu.
  3. Zajistit zařazení příslušné tematiky do přípravy učitelů i do připravovaného kariérního řádu.
  4. V rámci systémového řízení školství vytvořit prostor tak, aby problematiku informační gramotnosti měl někdo na starosti a byl za ni zodpovědný.
 • http://goo.gl/sppmwI
Příprava Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 • Dne 10. ledna 2014 proběhlo v Praze na MŠMT setkání k plánované tvorbě Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Dokument bude navazovat na Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, která prošla v minulém roce širokou veřejnou diskusí (http://www.vzdelavani2020.cz/). Garanci nad tvorbou dokumentu má pracovní skupina na MŠMT, která bude moderovat sběr podnětů z odborné veřejnosti. Jednota JŠI bude průběžně sledovat dění v pracovní skupině, budeme Vás průběžně informovat.

Comments