Newsletter‎ > ‎Stalo se - archiv‎ > ‎

Květen 2014

přidáno: 18. 8. 2014 11:16, autor: Radek Šmíd
Tyto příspěvky vyšly v newsletteru JSI květen 2014.

Strategie (digitálního) vzdělávání do roku 2020
 • MŠMT představilo materiál Strategie vzdělávání do roku 2020, který bude nejspíše projednávat v červnu vláda ČR. Pracovní verze textu strategie je k dispozici online. K této strategii paralelně vzniká Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, která doplní tuto širší strategii a o které jsme Vás již informovali, pracovní text této strategie není zatím k dispozici. K tématice Strategie vzdělávání 2020 bude pořádat SKAV, jehož je JSI členem, 12. června 2014 v Praze kulatý stůl. Jde o nezávaznou informaci, program kulatého stolu se teprve připravuje - viz online.
 • Jednota školských informatiků průběžně sbírá reakce své členské základny a partnerů spolku k popsání hlavních prvků strategie digitálního vzdělávání. Vyzýváme členskou základnu Jednoty JSI a zájemce o tématiku digitálního vzdělávání, aby své postřehy a podněty psali průběžně na email tajemníka JSI, pana Radka Šmída, radek.smid (et) jsi.cz.
Kampaň e-Skills for Jobs 2014
 • Od května 2014 probíhá kampaň e-Skills for Jobs 2014 http://eskills-week.ec.europa.eu/ iniciovaná Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. V České republice je kampaň koordinována Domem zahraniční spolupráce. Jednota školských informatiků je partnerem této kampaně.
 • Hlavním cílem této iniciativy je pomoci motivovat mladé lidi, především žáky a studenty základních, středních a vysokých škol pro studium a profesní uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dalším cílem je podnítit zájem veřejnosti o zvyšování úrovně IT dovedností v každodenním i profesním životě. Test si proto může zkusit každý bez ohledu na věk či profesi.
 • V České republice probíhá pod hlavičkou této kampaně tyto akce:
  • Test IT Fitness
  • Národní konference e-Skills (listopad 2014)
  • Propagační akce na školách zaměřené na zvyšování IT dovedností mladých lidí a na motivování mladých lidí pro práci v IT oborech
  • Akce partnerů kampaně
 • Více informací o kampani naleznete na webové stránce Evropské komise http://eskills-week.ec.europa.eu, na www.itfitness.cz a na www.dzs.cz.
 • Propagacce kampaně na sociálních sítích - http://www.facebook.com/eskills4jobsCZhttps://twitter.com/eSkills4JobsCZ
Ústřední kolo Soutěže v programování
 • Ve dnech 20. až 22. června se bude konat Ústřední kolo Soutěže v programování, která ve svých třech kategoriích Vyšší programovací jazyky, Aplikační software: kancelářské aplikace a Aplikační software: tvorba webu umožní porovnat znalosti a dovednosti desítce žáků ZŠ a SŠ, kteří úspěšně reprezentovali v krajských a okresních kolech svůj region.
 • Jako inspiraci pro výuku je možné prozkoumat zadání úloh pro krajské kolo - programování, kancelářské aplikace a tvorba webu. Zájemci o soutěž mohou sledovat web -http://www.stv.cz/sp/

Comments