Newsletter‎ > ‎Stalo se - archiv‎ > ‎

Duben 2014

přidáno: 18. 8. 2014 11:15, autor: Radek Šmíd
Tyto příspěvky vyšly v newsletteru JSI duben 2014.

Vyhlášení Výzvy 51 OP VK
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce
 • Dne 4. dubna byla vyhlášena výzva k podávání projektů IPO (Individuální projekty ostatní), ve které je alokováno celkem 600 mil. Kč k podpoře vzdělávání pedagogických pracovníků v celé ČR (mimo kraj Hlavní město Praha) směrem k možnosti pořídit do škol přímo pedagogickým pracovníkům nové technologie (např. tablet, netbook, notebook). Jednota školských informatiků reagovala na vyhlášení výzvy vydáním tiskového prohlášení a spuštěním webové služby na adrese http://vyzvy.jsi.cz/, kde mohou zástupci škol i žadatelů v rámci Výzvy 51 diskutovat, sdílet poptávku či nabídku o svých projektech. Lektoři ze školského prostředí zde mohou nabízet své kapacity pro lektorování a mentorování/koučink v rámci projektu.
 • http://vyzvy.jsi.cz/
Počítač ve škole
Vyhlášení výsledků JUNIORERB na konferenci ISSS 2014
 • Dne 7. dubna 2014 se v Hradci Králové na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) konalo setkání finalistů kategorie JUNIOERB s Neelie Kroes (místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro digitální agendu). Během setkání účastníci soutěže představili své práce a diskutovali s paní komisařkou o výzvách, které jim technologie v rámci školy i mimo ní přináší. V rámci diskuse paní komisařka propagovala kampaň CODE WEEK (http://codeweek.eu/), která bude probíhat v říjnu 2014 (11-17) jako propagace výuky řešení problémů a „computational thinking“ pro žáky, studenty i dospělé. Nejvíce se zajímala o to, zdali jsou žáci ve školách vedeni k podnikavosti a seznamování se se základními manažerksými dovednostmi při práci na školních i mimoškolních projektech. Seznam finalistů a odkazů na jejich projekty
 • Ke kategorii JUNIORERB byl vydán i souhrnný článek – http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6638627.
 • Za Jednotu školských informatiků děkujeme organizátorům JuniorInternetu i panu Falharovi z organizačního týmu JUNIORERB za existenci soutěže a vyzýváme učitele ICT a informatiky a subjekty v oblasti online služeb k podpoře této přehlídky a soutěže. Za účelem reflexe a propagace soutěže chystáme online anketu pro školy.
Příprava Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 • Nadále probíhá příprava materiálů pro Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, zájemci o problematiku mohli navštívit již 5 setkání širší pracovní skupiny. Dne 1. dubna také proběhlo setkání zástupců neziskového sektoru s tvůrci strategie, diskutovalo se o tom, jak mohou být neziskové organizace naplnění strategie prospěšné a naopak, jak může strategie pomoci vizím a cílům organizací.
 • Strategie byla prezentována na akci ICT ve školství 19. března - prezentace - http://goo.gl/kkWsmm.
 • Příspěvek ke strategii měl také pan Ondřej Neumajer na konferenci Počítač ve škole 2014.
Akce ve spolupráci s KVIC Nový Jičín
 • Díky finanční podpoře Jednoty školských informatiků se mohly konat v prvním čtvrtletí kalendářního roku dvě akce s tématy technologie ve školách. Reporty z obou akcí - Převrácená třída" a online učení se v prostředí Edmodo a (Spolu)pracujeme s žáky online najdete na web JSI.CZ.
 • http://goo.gl/2ieWmO

Kampaň CHCI UČIT

Společnost EDUin spustila kampaň, jejímž cílem je představit a veřejně ocenit kvalitní učitele a učitelky. Je postavena na myšlence, že už dnes máme vynikající učitele, jen o nich málo víme a oni nevědí, že jejich práci oceňujeme. Byl spuštěn web kampaně www.chciucit.cz, jehož součástí je:
 • galerie vynikajících pedagogů – lidé budou mít možnost přidávat do galerie portréty pedagogů, o nichž by podle jejich názoru veřejnost měla vědět, poděkovat učitelům a učitelkám prostřednictvím e-pohlednic a zasílat tipy na video medailony věnované kvalitním učitelům a jejich práci.
 • diskusní fórum – bude nabízet k diskusi otázky spojené s učitelskou profesí, kvalitou vzdělávání a cestami, jak konkrétní učitele podpořit v jejich práci. Na pravidelnou „Otázku týdne“ budou odpovídat jak odborníci a sami učitelé, tak zájemci z řad veřejnosti.
 • video portréty učitelských osobností – filmové portréty budou zachycovat inspirativní učitele a učitelky a to, jak si dokáží poradit s náročnými situacemi či problémy spojenými s výukou. Pro odbornou i širokou veřejnost budou tyto video portréty sloužit jako ukázky dobré praxe.

Comments