Newsletter‎ > ‎Stalo se - archiv‎ > ‎

Červen 2014

přidáno: 18. 8. 2014 11:18, autor: Radek Šmíd   [ aktualizováno 18. 8. 2014 11:25 ]
Tyto příspěvky vyšly v newsletteru JSI červen 2014.

Strategie (digitálního) vzdělávání do roku 2020
  • Odborná veřejnost očekává veřejnou diskusi k materiálu Strategie digitálního vzdělávání, která by měla proběhnout během léta 2014. Jednota školských informatiků průběžně sbírá reakce své členské základny a partnerů spolku k popsání hlavních prvků strategie, které mohou ovlivnit implementace technologií v českých školách, výuku všech vzdělávacích oblastí (a předmětů), které podporují informatické myšlení žáků a kompetence k řešení problémů. Vyzýváme členskou základnu Jednoty JŠI a zájemce o tématiku digitálního vzdělávání, aby své postřehy a podněty psali průběžně na email tajemníka JSI, pana Radka Šmída, radek.smid (et) jsi.cz.
Kampaň e-Skills for Jobs 2014
  • Stále probíhá kampaň e-Skills for Jobs 2014 http://eskills-week.ec.europa.eu/ iniciovaná Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. Jednota školských informatiků je partnerem této kampaně. Nadále probíhá možnost vyplnit si online test ITFITNESS - www.itfitness.cz
Celostátní kolo soutěže v programování, kancelářských aplikacích a tvorbě webu – Jánské Lázně 20. až 22. června
  • Proběhlo tradiční setkání nejlepších žáků ZŠ a SŠ v oblasti programování, ovládání kancelářských aplikací a dovedností při tvorbě www stránek. Výsledky i ukázky úloh jsou dostupné na stránce http://stv.cz/sp/
Seminář: Informační dovednosti dospělých a jejich rozvoj ve výuce; Výsledky výzkumů a zkušenosti českých a amerických odborníků. 
  • Dne 5. 6. 2014 se konal v Americkém centru v Praze seminář, který reflektoval stav dovedností české populace při využívání informačních technologií a inicioval zamyšlení účastníků nad tím, jak by měly být tyto dovednosti rozvíjeny v rámci školní výuky. Vystoupili lektoři s příspěvky: O Fulbrightově komisi, Poznatky o informačních dovednostech české populace z výzkumu vědomostí a dovedností dospělých PIAAC, zkušenosti ze Základní školy F.L. Čelakovského ve Strakonicích, Nedostatky práce s informačními technologiemi v české škole.
  • http://www.fulbright.cz/seminar-informacni-dovednosti-dospelych-jejich-rozvoj-ve-vyuce

GEG setkání aneb Učitelé v kraji za "sklem"

SCIENTIX konference
  • 13. - 14. 6. 2014 se v Pražském hotelu Olympik konala konference propagující inovativní a badatelsky orientovanou výuky matematiky, přírodovědných a technických předmětů. Probíhala formou praktických workshopů pro učitele základních a středních škol.
  • http://www.etwinning.cz/wp/wp-content/uploads/Program_WEB.pdf
DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning
  • 23. - 25. 6. 2014 proběhla mezinárodní konference pořádaná Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i ve spolupráci se studii nových médií na FF UK.
  • http://disconference.eu


Comments