Newsletter‎ > ‎Stalo se - archiv‎ > ‎

Březen/Duben 2014

přidáno: 18. 8. 2014 11:14, autor: Radek Šmíd
Tyto příspěvky vyšly v newsletteru JSI březen/duben 2014.

Příprava Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
  • Nadále probíhá příprava materiálů pro Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, zájemci o problematiku mohli navštívit již 5 setkání širší pracovní skupiny. Poslední setkání pracovní skupiny se uskutečnilo 24. března 2014. Jednota JSI vyjádřila své stanovisko ke vznikající strategii na posledním jednání výboru spolku.
GET ONLINE WEEK – vyvrcholila ve dnech 24. - 30.3. 2014
  • Get Online Week 2014 je kampaň evropských telecenter na podporu zaměstnanosti s využitím počítačových a online (ICT) dovedností. Komunitní kampaň probíhala po celé Evropě, v 30 evropských zemích, a zaměří se na testování digitálních dovedností a diskuze o jejich využití při hledání pracovních míst a zlepšování pracovních pozicí - v telecentrech, knihovnách, nevládních organizacích a vzdělávacích centrech.
  • www.getonline.cz
Konference JUNIORINTERNET
Konference pro ředitele ZŠ a SŠ – Vzdělávání pro 21. století
  • 18. březen a 25. březen
  • V březnu zorganizovala společnost Bohemian Ventures s. r. o. dvě akce s tématem technologií pro ředitele ZŠ a SŠ. Na obou akcích vystoupili zástupci Jednoty školských informatiků a jejich partneři s podnětnými příspěvky (online aplikace MAGISTR pro ředitele škol, projekt In-Generation, aktivity KVIC, CZ.NIC, konference Počítač ve škole, projekt TABLEXIA). Ke stažení jsou vybrané prezentace z bloku věnovaného Jednotě školských informatiků.

Comments