Newsletter‎ > ‎

Stalo se - archiv

Listopad 2014

přidáno: 1. 2. 2015 12:56, autor: Radek Šmíd

Tyto příspěvky vyšly v newsletteru JSI listopad, prosinec 2014.

European Robotics Week
 • V posledním listopadovém týdnu proběhla celoevropská kampaň na podporu robotiky, v Praze pak proběhl ve dnech 26. až 29. listopadu festival umění robotů.
 • Podrobný program a reporty o akci najdete na http://cafe-neu-romance.com/home a facebooku kampaně
Velká koalice pro digitální pracovní místa
 • Dne 25. listopadu proběhla v Praze panelová diskuse na téma IT kvalifikací na českém trhu práce. Vše v návaznosti na aktivitu Evropské komise, která v březnu 2013 zaštítila vznik Velké koalice pro digitální pracovní místa. Tato koalice si klade za cíl propojit veřejný, soukromý a neziskový sektor a společně hledat řešení nepříznivé situace v oblasti IT kvalifikací na trhu práce. Více se dočtete v tiskové zprávě - http://www.cebre.cz/cz/novinky/novinka-872/
ICILS 2013
Strategie (digitálního) vzdělávání do roku 2020
 • Vláda ČR schválila 12. listopadu 2014 Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020. Informace MŠMT najdete na http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020 a znění strategie najdete v pdf: http://www.msmt.cz/file/34429/
 • Jednota školských informatiků vítá tři prioritní cíle Strategie, ke kterým budou směřovat první intervence:
  1. otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií;
  2. zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi;
  3. rozvíjet informatické myšlení žáků.
WIKIKONFERENCE 2014
 • 29. listopadu 2014 proběhlo v Brně letošní tradiční setkání tvůrců a příznivců WIKI projektů na českém internetu.
 • www.wikikonference.cz
Kampaň e-Skills for Jobs 2014
Bobřík informatiky
 • V týdnu od 10. listopadu proběhl další ročník online soutěže Bobřík informatiky. Zúčastnilo se letos 44083 soutěžících (vloni 34454, předloni 27550) z přesně 500 (vloni 373) škol. Průměrně za školu soutěžilo 88 žáků.
 • Školní koordinátoři soutěže mohou vyplnit v online prostředí soutěže dotazník s reflexí. I v příštích letech organizátoři uvítají propagaci soutěže.
 • www.ibobr.cz
IT SLOT
 • 27. a 28. listopadu proběhla školní kola soutěže IT SLOT, v prosinci proběhne celostátní kolo. Jde o zajímavou znalostní soutěž z oblastí hardware, software, sítí a dalších témat pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ.
 • http://www.it-slot.cz/

Říjen 2014

přidáno: 5. 11. 2014 0:07, autor: Radek Šmíd

Tento článek vyšel v newsletteru JSI říjen 2014.

CODEWEEK 2014
Výzva ICT průmyslu k plnění programových priorit vlády České republiky
 • Výzva ICT průmyslu k plnění programových priorit vlády České republiky Pod koordinací ICT unie byla sepsána výzva sdružení a asociací působící v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT), které vyzvaly premiéra a členy vlády, aby koaliční kabinet začal konkrétně uskutečňovat priority, ke kterým se zavázal ve svém programovém prohlášení. Ty jsou v zájmu občanů i efektivní správy země. Jde především o efektivní využití ICT ve veřejném sektoru a rozvoj internetové ekonomiky v České republice. Jednota školských informatiků se stala 2. listopadu dalším signatářem výzvy.
 • http://www.ictu.cz/fileadmin/docs/Akce_Spis/akce_VEREJNE/2014/2014_10_16-_ICT_VYZVA_II_final.pdf
BURZA.RVP.CZ
 • Na Metodickém portálu RVP.CZ byla spuštěna nová služba BURZA. Burza je místem, které umožňuje registrovaným uživatelům portálu zdarma vkládat a spravovat libovolný počet svých inzerátů pro cílovou skupinu školy, učitelé, žáci, rodiče a partneři rodiny ve vzdělávání. Inzerát se musí týkat vzdělávání v některé z kategorií burzy. Inzeráty jsou přístupné všem návštěvníkům portálu bez registrace.
 • http://burza.rvp.cz/
 • http://referat.blogy.rvp.cz/2014/10/24/jak-na-modul-burza/
Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2014)
2015: rok technického vzdělávání

Září 2014

přidáno: 5. 11. 2014 0:06, autor: Radek Šmíd

Tyto příspěvky vyšly v newsletteru JSI září 2014.

Byla ukončena Valná hromada spolku Jednota školských informatiků
 • Dne 22. září byla ukončena valná hromada spolku JŠI, mimo běžného bodu programu mohli členové JSI formou participativního rozhodování o financích spolku (získaných zejména z členských příspěvků) přidělit finanční podporu následujícím projektům - Bobřík informatiky, rozvoj blogu pro výuku informatického myšlení, společné akce JŠI s KVIC Nový Jičín, podpora soutěže JUNIORINTERNET a JUNIORERB, podpora sekce ICT, vzdělávání a zdravotně znevýhodnění a postižení na INSPO 2015, podpora participace JSI na akci Počítač ve škole 2015, CODE WEEK 2014.
 • Aktuálně probíhá vyhodnocování došlých hlasů do valné hromady.
Blog a učebnice k výuce informatiky
 • Během letních měsíců byl spuštěn blog Daniela Lessnera Učíme informatiku se zajímavými články k tématice výuky informatiky. Informatika je chápána pro potřeby blogu jako věda o zpracování informací. Tedy nikoliv ovládání aplikací, nikoliv využití ICT ve výuce jiného předmětu. V informatice se učíme, jak v životě využít např. rozklad či převod problému, abstrakci a modelování, systematické procházení možností, rozpoznání rutinních postupů a jejich automatizaci. Taková informatika nestojí vedle tělocviku, ale vedle matematiky a fyziky. Soustředíme se na hlavní proud vzdělávání, zejména na základní a střední školy. Semináře, kroužky, soutěže či vysoké školy jsou skvělou inspirací. Nebráníme se občasným příspěvkům o ICT, mezipředmětových vazbách, technologiích ve vzdělávání, zájmových aktivitách atp., pokud budou dostatečně zajímavé. Taková témata ovšem nejsou zamýšlena jako ústřední pro tento blog.
 • http://ucime-informatiku.blogspot.cz/
 • Stejný autor nabízí zájemcům polotovar své učebnice informatiky. Představuje ucelený program s výkladem, řešenými příklady, úlohami a množstvím rozšiřujících materiálů. Bohatě pokryje dvě hodiny výuky týdně po dobu jednoho roku. Má všechny funkce běžné učebnice: lze použít přímo v hodinách informatiky, k samostatnému opakování a procvičení před prověrkou, k „dohonění“ látky po nemoci i k inspiraci a nasměrování k dalším zdrojům.
 • http://ksvi.mff.cuni.cz/ucebnice/
EDUin: setkání k Open Educational Resources – 15. září
 • Cílem akce bylo propojit osobnosti a organizace, které se v České republice zabývají aktivitami, které s OER souvisí (Creative Commons, Strategie Digitálního vzdělávání do roku 2020, …aj.). Na tomto poli se mnoho věcí událo, děje a bude dít, leč většina organizací a jednotlivců o sobě a svých aktivitách prakticky neví. Bylo představeno, co se právě děje v této oblasti, poslechneme si něco tuzemských i zahraničních zkušeností k tématu OER a OER advocacy a pobavíme se o tom, co by se v ČR mohlo a mělo odehrát. EDUin za podpory OSF plánuje aktivity vedoucí k OER advocacy a propojování jednotlivých aktérů v České republice.
Byly zahájeny projekty ve Výzvě 51 OP VK
 • V rámci Výzvy 51 zaměřené na digitální technologie pro učitelské sbory, mentorování a koučování ředitelů škol a ICT metodiků bylo vybráno celkem 46 příjemců, kteří obdrží z financí OP VK celkem 1 505 597 552 Kč. Jednota školských informatiků bude nadále realizaci projektů této výzvy sledovat a má ambice síťovat realizátory a dopomoci výměně zkušeností. Zájemci o souvilosti aktivit JŠI a Výzvy 51 mohou kontaktovat pana Daniela Janatu, daniel.janata@jsi.cz
 • Seznam příjemců Výzvy 51 - http://www.op-vk.cz/filemanager/files/file.php?file=38935

Červen 2014

přidáno: 18. 8. 2014 11:18, autor: Radek Šmíd   [ aktualizováno 18. 8. 2014 11:25 ]

Tyto příspěvky vyšly v newsletteru JSI červen 2014.

Strategie (digitálního) vzdělávání do roku 2020
 • Odborná veřejnost očekává veřejnou diskusi k materiálu Strategie digitálního vzdělávání, která by měla proběhnout během léta 2014. Jednota školských informatiků průběžně sbírá reakce své členské základny a partnerů spolku k popsání hlavních prvků strategie, které mohou ovlivnit implementace technologií v českých školách, výuku všech vzdělávacích oblastí (a předmětů), které podporují informatické myšlení žáků a kompetence k řešení problémů. Vyzýváme členskou základnu Jednoty JŠI a zájemce o tématiku digitálního vzdělávání, aby své postřehy a podněty psali průběžně na email tajemníka JSI, pana Radka Šmída, radek.smid (et) jsi.cz.
Kampaň e-Skills for Jobs 2014
 • Stále probíhá kampaň e-Skills for Jobs 2014 http://eskills-week.ec.europa.eu/ iniciovaná Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. Jednota školských informatiků je partnerem této kampaně. Nadále probíhá možnost vyplnit si online test ITFITNESS - www.itfitness.cz
Celostátní kolo soutěže v programování, kancelářských aplikacích a tvorbě webu – Jánské Lázně 20. až 22. června
 • Proběhlo tradiční setkání nejlepších žáků ZŠ a SŠ v oblasti programování, ovládání kancelářských aplikací a dovedností při tvorbě www stránek. Výsledky i ukázky úloh jsou dostupné na stránce http://stv.cz/sp/
Seminář: Informační dovednosti dospělých a jejich rozvoj ve výuce; Výsledky výzkumů a zkušenosti českých a amerických odborníků. 
 • Dne 5. 6. 2014 se konal v Americkém centru v Praze seminář, který reflektoval stav dovedností české populace při využívání informačních technologií a inicioval zamyšlení účastníků nad tím, jak by měly být tyto dovednosti rozvíjeny v rámci školní výuky. Vystoupili lektoři s příspěvky: O Fulbrightově komisi, Poznatky o informačních dovednostech české populace z výzkumu vědomostí a dovedností dospělých PIAAC, zkušenosti ze Základní školy F.L. Čelakovského ve Strakonicích, Nedostatky práce s informačními technologiemi v české škole.
 • http://www.fulbright.cz/seminar-informacni-dovednosti-dospelych-jejich-rozvoj-ve-vyuce

GEG setkání aneb Učitelé v kraji za "sklem"

SCIENTIX konference
 • 13. - 14. 6. 2014 se v Pražském hotelu Olympik konala konference propagující inovativní a badatelsky orientovanou výuky matematiky, přírodovědných a technických předmětů. Probíhala formou praktických workshopů pro učitele základních a středních škol.
 • http://www.etwinning.cz/wp/wp-content/uploads/Program_WEB.pdf
DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning
 • 23. - 25. 6. 2014 proběhla mezinárodní konference pořádaná Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i ve spolupráci se studii nových médií na FF UK.
 • http://disconference.eu


Květen 2014

přidáno: 18. 8. 2014 11:16, autor: Radek Šmíd

Tyto příspěvky vyšly v newsletteru JSI květen 2014.

Strategie (digitálního) vzdělávání do roku 2020
 • MŠMT představilo materiál Strategie vzdělávání do roku 2020, který bude nejspíše projednávat v červnu vláda ČR. Pracovní verze textu strategie je k dispozici online. K této strategii paralelně vzniká Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, která doplní tuto širší strategii a o které jsme Vás již informovali, pracovní text této strategie není zatím k dispozici. K tématice Strategie vzdělávání 2020 bude pořádat SKAV, jehož je JSI členem, 12. června 2014 v Praze kulatý stůl. Jde o nezávaznou informaci, program kulatého stolu se teprve připravuje - viz online.
 • Jednota školských informatiků průběžně sbírá reakce své členské základny a partnerů spolku k popsání hlavních prvků strategie digitálního vzdělávání. Vyzýváme členskou základnu Jednoty JSI a zájemce o tématiku digitálního vzdělávání, aby své postřehy a podněty psali průběžně na email tajemníka JSI, pana Radka Šmída, radek.smid (et) jsi.cz.
Kampaň e-Skills for Jobs 2014
 • Od května 2014 probíhá kampaň e-Skills for Jobs 2014 http://eskills-week.ec.europa.eu/ iniciovaná Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. V České republice je kampaň koordinována Domem zahraniční spolupráce. Jednota školských informatiků je partnerem této kampaně.
 • Hlavním cílem této iniciativy je pomoci motivovat mladé lidi, především žáky a studenty základních, středních a vysokých škol pro studium a profesní uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dalším cílem je podnítit zájem veřejnosti o zvyšování úrovně IT dovedností v každodenním i profesním životě. Test si proto může zkusit každý bez ohledu na věk či profesi.
 • V České republice probíhá pod hlavičkou této kampaně tyto akce:
  • Test IT Fitness
  • Národní konference e-Skills (listopad 2014)
  • Propagační akce na školách zaměřené na zvyšování IT dovedností mladých lidí a na motivování mladých lidí pro práci v IT oborech
  • Akce partnerů kampaně
 • Více informací o kampani naleznete na webové stránce Evropské komise http://eskills-week.ec.europa.eu, na www.itfitness.cz a na www.dzs.cz.
 • Propagacce kampaně na sociálních sítích - http://www.facebook.com/eskills4jobsCZhttps://twitter.com/eSkills4JobsCZ
Ústřední kolo Soutěže v programování
 • Ve dnech 20. až 22. června se bude konat Ústřední kolo Soutěže v programování, která ve svých třech kategoriích Vyšší programovací jazyky, Aplikační software: kancelářské aplikace a Aplikační software: tvorba webu umožní porovnat znalosti a dovednosti desítce žáků ZŠ a SŠ, kteří úspěšně reprezentovali v krajských a okresních kolech svůj region.
 • Jako inspiraci pro výuku je možné prozkoumat zadání úloh pro krajské kolo - programování, kancelářské aplikace a tvorba webu. Zájemci o soutěž mohou sledovat web -http://www.stv.cz/sp/

Duben 2014

přidáno: 18. 8. 2014 11:15, autor: Radek Šmíd

Tyto příspěvky vyšly v newsletteru JSI duben 2014.

Vyhlášení Výzvy 51 OP VK
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce
 • Dne 4. dubna byla vyhlášena výzva k podávání projektů IPO (Individuální projekty ostatní), ve které je alokováno celkem 600 mil. Kč k podpoře vzdělávání pedagogických pracovníků v celé ČR (mimo kraj Hlavní město Praha) směrem k možnosti pořídit do škol přímo pedagogickým pracovníkům nové technologie (např. tablet, netbook, notebook). Jednota školských informatiků reagovala na vyhlášení výzvy vydáním tiskového prohlášení a spuštěním webové služby na adrese http://vyzvy.jsi.cz/, kde mohou zástupci škol i žadatelů v rámci Výzvy 51 diskutovat, sdílet poptávku či nabídku o svých projektech. Lektoři ze školského prostředí zde mohou nabízet své kapacity pro lektorování a mentorování/koučink v rámci projektu.
 • http://vyzvy.jsi.cz/
Počítač ve škole
Vyhlášení výsledků JUNIORERB na konferenci ISSS 2014
 • Dne 7. dubna 2014 se v Hradci Králové na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) konalo setkání finalistů kategorie JUNIOERB s Neelie Kroes (místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro digitální agendu). Během setkání účastníci soutěže představili své práce a diskutovali s paní komisařkou o výzvách, které jim technologie v rámci školy i mimo ní přináší. V rámci diskuse paní komisařka propagovala kampaň CODE WEEK (http://codeweek.eu/), která bude probíhat v říjnu 2014 (11-17) jako propagace výuky řešení problémů a „computational thinking“ pro žáky, studenty i dospělé. Nejvíce se zajímala o to, zdali jsou žáci ve školách vedeni k podnikavosti a seznamování se se základními manažerksými dovednostmi při práci na školních i mimoškolních projektech. Seznam finalistů a odkazů na jejich projekty
 • Ke kategorii JUNIORERB byl vydán i souhrnný článek – http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6638627.
 • Za Jednotu školských informatiků děkujeme organizátorům JuniorInternetu i panu Falharovi z organizačního týmu JUNIORERB za existenci soutěže a vyzýváme učitele ICT a informatiky a subjekty v oblasti online služeb k podpoře této přehlídky a soutěže. Za účelem reflexe a propagace soutěže chystáme online anketu pro školy.
Příprava Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 • Nadále probíhá příprava materiálů pro Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, zájemci o problematiku mohli navštívit již 5 setkání širší pracovní skupiny. Dne 1. dubna také proběhlo setkání zástupců neziskového sektoru s tvůrci strategie, diskutovalo se o tom, jak mohou být neziskové organizace naplnění strategie prospěšné a naopak, jak může strategie pomoci vizím a cílům organizací.
 • Strategie byla prezentována na akci ICT ve školství 19. března - prezentace - http://goo.gl/kkWsmm.
 • Příspěvek ke strategii měl také pan Ondřej Neumajer na konferenci Počítač ve škole 2014.
Akce ve spolupráci s KVIC Nový Jičín
 • Díky finanční podpoře Jednoty školských informatiků se mohly konat v prvním čtvrtletí kalendářního roku dvě akce s tématy technologie ve školách. Reporty z obou akcí - Převrácená třída" a online učení se v prostředí Edmodo a (Spolu)pracujeme s žáky online najdete na web JSI.CZ.
 • http://goo.gl/2ieWmO

Kampaň CHCI UČIT

Společnost EDUin spustila kampaň, jejímž cílem je představit a veřejně ocenit kvalitní učitele a učitelky. Je postavena na myšlence, že už dnes máme vynikající učitele, jen o nich málo víme a oni nevědí, že jejich práci oceňujeme. Byl spuštěn web kampaně www.chciucit.cz, jehož součástí je:
 • galerie vynikajících pedagogů – lidé budou mít možnost přidávat do galerie portréty pedagogů, o nichž by podle jejich názoru veřejnost měla vědět, poděkovat učitelům a učitelkám prostřednictvím e-pohlednic a zasílat tipy na video medailony věnované kvalitním učitelům a jejich práci.
 • diskusní fórum – bude nabízet k diskusi otázky spojené s učitelskou profesí, kvalitou vzdělávání a cestami, jak konkrétní učitele podpořit v jejich práci. Na pravidelnou „Otázku týdne“ budou odpovídat jak odborníci a sami učitelé, tak zájemci z řad veřejnosti.
 • video portréty učitelských osobností – filmové portréty budou zachycovat inspirativní učitele a učitelky a to, jak si dokáží poradit s náročnými situacemi či problémy spojenými s výukou. Pro odbornou i širokou veřejnost budou tyto video portréty sloužit jako ukázky dobré praxe.

Březen/Duben 2014

přidáno: 18. 8. 2014 11:14, autor: Radek Šmíd

Tyto příspěvky vyšly v newsletteru JSI březen/duben 2014.

Příprava Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 • Nadále probíhá příprava materiálů pro Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, zájemci o problematiku mohli navštívit již 5 setkání širší pracovní skupiny. Poslední setkání pracovní skupiny se uskutečnilo 24. března 2014. Jednota JSI vyjádřila své stanovisko ke vznikající strategii na posledním jednání výboru spolku.
GET ONLINE WEEK – vyvrcholila ve dnech 24. - 30.3. 2014
 • Get Online Week 2014 je kampaň evropských telecenter na podporu zaměstnanosti s využitím počítačových a online (ICT) dovedností. Komunitní kampaň probíhala po celé Evropě, v 30 evropských zemích, a zaměří se na testování digitálních dovedností a diskuze o jejich využití při hledání pracovních míst a zlepšování pracovních pozicí - v telecentrech, knihovnách, nevládních organizacích a vzdělávacích centrech.
 • www.getonline.cz
Konference JUNIORINTERNET
Konference pro ředitele ZŠ a SŠ – Vzdělávání pro 21. století
 • 18. březen a 25. březen
 • V březnu zorganizovala společnost Bohemian Ventures s. r. o. dvě akce s tématem technologií pro ředitele ZŠ a SŠ. Na obou akcích vystoupili zástupci Jednoty školských informatiků a jejich partneři s podnětnými příspěvky (online aplikace MAGISTR pro ředitele škol, projekt In-Generation, aktivity KVIC, CZ.NIC, konference Počítač ve škole, projekt TABLEXIA). Ke stažení jsou vybrané prezentace z bloku věnovaného Jednotě školských informatiků.

Únor 2014

přidáno: 18. 8. 2014 11:12, autor: Radek Šmíd

Tyto příspěvky vyšly v newsletteru JSI únor 2014.

DIDACTIG 2014 - 3. až 5. února 2014 v Liberci
 • Mezinárodní konference DidactIG se zaměřila letos opět na DIDAKTiku Informatiky a Geoinformatiky, velký prostor byl věnován výměně zkušeností akademické obce, praktiků ze škol a to nejen v rámci zkušeností z ČR, ale i v porovnání ze zahraničními zkušenostmi (Slovensko, Rakousko). V rámci konference proběhla také diskuse o aktivitách Jednoty školských informatiků a o potřebách českého školství z pohledu využití digitálních technologií ve vzdělávání.
 • Prezentace z akce najdete na http://goo.gl/LR7te0, fotogalerie je na http://goo.gl/0I57Ia.
 • http://inict.fp.tul.cz/konference/10-didactig14
Příprava Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 • Nadále probíhá příprava materiálů pro Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, zájemci o problematiku mohli navštívit již 4 setkání širší pracovní skupiny. Poslední setkání pracovní skupiny se uskuteční 5. března 2014. Jednota JSI vyjádřila své stanovisko ke vznikající strategii na posledním jednání výboru spolku.
Závěrečná konference projektu ICT profesionál (NIDV)
 • Ve dnech 14.-15.1. 2014 se v Zámeckém hotelu Třešť uskutečnil za účasti téměř stovky pedagogických pracovníků ZŠ, SŠ a IT odborníků závěrečný diskusní panel – konference projektu ICT profesionál.
 • Fotografie najdete na http://goo.gl/7EGcWP, dostupné prezentace na http://goo.gl/Uh0pEc.
„Převrácená třída“ a online učení se v prostředí EDMODO
 • 6. února proběhla akce, na jejímž spolupořádání se JŠI podílela ve spolupráci s KVIC Nový Jíčín. Proběhly praktické ukázky a práce se softwarem, který umožňuje tvorbu záznamu práce na PC - tj. tvorba videonávodu s mluveným komentářem (OS Windows, Linux), proběhla ukázka využití tabletů při tvorbě videonávodů, ukázky práce žáků v sociální síti Edmodo.
Den bezpečnějšího internetu (11. únor): Na bezpečné používání internetu dohlédnou i první čeští Web Rangeři
 • V rámci dne bezpečnějšího Internetu 11. února proběhlo hned několik akcí. Upozorňujeme na projekt Web Rangers, který je iniciativou českého Googlu ve spolupráci s GEG ČR a E-Bezpečím. Cílem projektu je motivovat teenagery z celé České republiky, aby mezi sebou šířili znalosti a zkušenosti s bezpečným užíváním internetu.
 • http://www.webrangers.cz/ a http://goo.gl/XqDX4B
Dohoda o podpoře pedagogů v oblasti využívání mobilních technologií se systémem Android ve výuce
 • V rámci chystané revize sítě poradců Jednoty školských informatiků (http://skola21.jsi.cz/poradime/poradci) a plánu aktivit JŠI na rok 2014 proběhlo podepsání dohody s jedním z partnerů JŠI, kterým je Google Education Group ČR (http://www.gegcr.cz/). Zástupci obou seskupení podepsali dohodu o podpoře pedagogů v oblasti používání aplikací na zařízeních se systémem Android. Nyní probíhají na základě výzvy (http://goo.gl/0olvG6) aktivity směřující ke sběru informací o zájmu ze strany škol i potenciálních zájemců o šíření know-how o této problematice ve školském prostředí.

Leden 2014

přidáno: 18. 8. 2014 11:11, autor: Radek Šmíd

Tyto příspěvky vyšly v newsletteru JSI leden 2014.

Memorandum – Informační gramotnost pro žáky
 • Dne 6. ledna vydala neorganizovaná skupina učitelů a dalších aktérů na poli výuky informatiky a využití výukových technologií na školách výzvu, která upozorňuje na problémy související s digitálními technologiemi ve světě žáků i učitelů a upozorňuje na vybraná rizika této problematiky. Text výzvy najdete na http://goo.gl/pefazn, formulář k podpisu najdete na http://goo.gl/rfoQTu a seznam signatářů najdete na http://goo.gl/aEj0Lo. Citujeme opatření, na která memorandum upozorňuje.
  1. Revidovat RVP s cílem akcentovat problematiku informační gramotnosti a zajistit její provázanost napříč všemi vyučovanými tematickými celky.
  2. Nastavit výukové standardy informatiky (ICT) i dalších předmětů tak, aby byly s inovovaným RVP v souladu.
  3. Zajistit zařazení příslušné tematiky do přípravy učitelů i do připravovaného kariérního řádu.
  4. V rámci systémového řízení školství vytvořit prostor tak, aby problematiku informační gramotnosti měl někdo na starosti a byl za ni zodpovědný.
 • http://goo.gl/sppmwI
Příprava Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 • Dne 10. ledna 2014 proběhlo v Praze na MŠMT setkání k plánované tvorbě Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Dokument bude navazovat na Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, která prošla v minulém roce širokou veřejnou diskusí (http://www.vzdelavani2020.cz/). Garanci nad tvorbou dokumentu má pracovní skupina na MŠMT, která bude moderovat sběr podnětů z odborné veřejnosti. Jednota JŠI bude průběžně sledovat dění v pracovní skupině, budeme Vás průběžně informovat.

Prosinec 2013

přidáno: 18. 8. 2014 11:09, autor: Radek Šmíd

Tyto příspěvky vyšly v newsletteru JSI prosinec 2013.

Digitální škola dneška - Krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol
 • Dne 26. listopadu proběhla v Ostravě konference pro zájemci o ICT ve výuce. Konference se zaměřila na metodickou podporu učitelů, kteří se snaží zapojovat digitální nástroje do výuky (všech předmětů). Mezi přednášejícími byla Pavlína Hublová (Metodický portál RVP.CZ), Ondřej Neumajer (představil projekt zavádění tabletů do výuky), Janek Wagner (hovořil o online vzdělávání) a náměstek ministra školství Michal Zorálek (věnoval se novému programovacímu období projektů EU). Akce byla věnována zejména učitelům škol moravskoslezského kraje, kteří představili svá konkrétní řešení a zhodnotili, jak se osvědčila při výuce v soutěžní přehlídce projektů škol TOPík. V jejím rámci kolegové prezentovali příklady využití digitálních technologií ve svých školních projektech.
 • http://www.kvic.cz/aktualita/3678/_Digitalni_skola_dneska_-_Krajska_konference_o_kreativnim_prostredi_Moravskoslezskych_skoll
Digitální hry a vzdělávání [à la pecha kucha]
6. ročník soutěže Bobřík informatiky
 • Soutěžní klání proběhlo tentokrát ve dnech 11.– 15. 11. 2013. Zúčastnilo se ho 34454 soutěžících (vloni 27550, předloni 19280) z 373 škol. Průměrně za školu soutěžilo 92 žáků. Jsou k dispozici přehledy žáků školy s pořadím v kategorii, tak výsledkové listiny 5 % nejlepších, mimo kategorie MINI pro nejmenší řešitele. Vítězům ve všech kategoriích (a celkem bylo letos 89 soutěžících, kteří obdrželi plný počet bodů) bude odeslán oficiální diplom a upomínková cena - přívěšek s emblémem soutěže a nápisem "Vítěz národního kola". Další ročník se bude konat od 10. do 14. listopadu 2014.
 • http://www.ibobr.cz/
Wikikonference 2013

1-10 of 12