SKAV, občanské sdružení

přidáno: 24. 4. 2014 7:54, autor: Radek Šmíd   [ aktualizováno 27. 4. 2014 3:52 ]
Tento článek vyšel v newsletteru JSI listopad 2013.
 • Jednota školských informatiků je od ledna 2013 členem Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV o.s.). SKAV je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností. SKAV organizuje pravidelně kulaté stoly k aktuálním tématům českého vzdělávání, vydává vlastní zpravodaj ve formátu PDF a organizuje setkávání a konference k tématům k výchově a vzdělávání.
 • Zde je seznam hlavních 5 bodů ve strategii tohoto sdružení
  1. Prosazovat koncepčnost a provázanost rozhodnutí vzdělávací politiky.
  2. Podporovat vzdělávání orientované na komplexní rozvoj osobnosti dítěte.
  3. Zprostředkovávat výměnu informací mezi státní správou, samosprávou, školami, pedagogickou veřejností a členskou základnou SKAV, o. s..
  4. Posílit roli pedagogických neziskových iniciativ v prosazování pozitivních změn kurikulární reformy v ČR.
  5. Zapojit pedagogické neziskové iniciativy do realizačních strategií kurikulární reformy v ČR.
http://www.skav.cz/
Comments