Realizační tým Bobříka informatiky pod Katedrou informatiky JCU České Budějovice

přidáno: 18. 8. 2014 10:58, autor: Radek Šmíd
Tento článek vyšel v newsletteru JSI květen 2014.
 • Rádi bychom zde představili Katedru informatiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, která pořádá již tradiční soutěž Bobřík informatiky. Letošní termín soutěže bude od 10. do 14. listopadu 2014. Velký dík za přípravu a organizaci soutěže patří realizačnímu týmu, který vede doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
 • www.ibobr.cz
 • Pár informaci o Katedře informatiky na JCU - http://wvc.pf.jcu.cz/ki/ - zabývá se:
  • přípravou učitelů informatiky ZŠ v magisterských programech v kombinacích s matematikou, fyzikou a technickou výchovou;
  • přípravou odborníků v bakalářském neučitelském oboru Informační technologie a e-learning, a to i v kombinované formě
  • přípravou pedagogických odborníků v doktorském studijním oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  • přípravou studentů učitelství 1. stupně pro výuku předmětu informační technologie, rozšiřující jejich pedagogické vzdělání v oblasti výuky pomocí počítače
  • zabezpečování výuky informačních technologií pro všechny obory na Pedagogické fakultě 
  • přípravou a realizací kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informatiky a počítačem podporované výuky (bližší informace)
  • organizací národní kolo soutěže "Bobřík informatiky" pro žáky ZŠ a SŠ
  • organizací kombinované třísemestrové studium pro ICT koordinátory škol 
  • krátkodobými 25hodinovými specializovanými kurzy výpočetní techniky

Comments