Inovatovní centra Microsoft® Partneři ve vzdělávání

přidáno: 24. 4. 2014 8:05, autor: Radek Šmíd   [ aktualizováno 27. 4. 2014 3:45 ]
Tento článek vyšel v newsletteru JSI prosinec 2013.
  • Společnost Microsoft podporuje a financuje projekt, jehož cílem je zvýšit vzdělanost a informovanost pedagogických pracovníků v různých oborech IT prostřednictvím školení po celé České republice v jednotlivých vzdělávacích centrech - PiL Centers of Education. Ve školním roce 2012/2013 se školicí centra PilCoe změnila na Microsoft Inovativní centra. Tato změna znamenala rozšíření aktivit a nabídky pro školská zařízení. Ke zmíněnému účelu byl zprovozněn portál, na kterém si vytvoříte svůj účet. Každé Inovativní centrum zde má svou podsekci, ve které se můžete registrovat na jednotlivé kurzy. Jednota školských informatilů spolupracuje se sítí IC při realizaci DVPP akcí pro školy, jak v aplikačních kurzech i v kurzech pro správce sítě ve školách. 
  • Některá centra IC zřizují také Kluby moderních učitelů, která v určitých regionech organizují aktivity pro učitelskou veřejnost.
  • Hlavní akci pro všechny KMU a IC je tradiční Letní škola moderních učitelů. která se koná každý rok v srpnu.

http://www.icstic.cz/Centers
http://www.klubmu.cz/
http://www.letni-skola.cz/
Comments