Dům zahraniční spolupráce MŠMT

přidáno: 24. 4. 2014 8:06, autor: Radek Šmíd   [ aktualizováno 27. 4. 2014 3:58 ]
Tento článek vyšel v newsletteru JSI leden 2014.
  • Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, plnící úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. V oblasti digitálních technologií tato organizace zajišťuje koordinaci programu ETWINNING v ČR, zastupuje ČR v rámci sítě evropských ministerstvech školství EUROPEAN SCHOOLNET. Aktivitami EUROPEAN SCHOOLNETU jsou například projekty ITEC, INGENIOUS, LIVING SCHOOL LABS, Creative Classrooms Lab. DZS také zaštiťovalo již dvakrát konání akce Eskills Week, v rámci které probíhala propagace digitálního vzdělávání a síťování subjektů v této oblasti.
  • Jednota školských informatiků spolupracuje s DZS při konání online kurzů pro učitele k metodice projektů v ETWINNINGU. Kurzy jsou specifické tím, že se v rámci kurzů vytváří dvojice učitelů z ČR a SR, kteří společně (pokusně) procházejí nástroje pro organizaci mezinárodních projektů spolupráce škol.
  • Všem zájemcům o činnost DZS doporučujeme sledovat také aktivity NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy), která nabízí grantové tituly pro učitele i žáky a implementuje v ČR program ERASMUS+. K tomuto programu dobíhají v lednu ještě krajské semináře.  
http://www.dzs.cz/
http://www.naep.cz/
Comments