Newsletter‎ > ‎

Představujeme - archiv

Národní centrum bezpečnějšího internetu

přidáno: 4. 11. 2014 23:40, autor: Radek Šmíd

Tento článek vyšel v newsletteru JSI září 2014.
 • Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je neziskové nevládní sdružení, založené v roce 2007. Jeho posláním je přispívat ke zvýšení bezpečnosti užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, zvyšovat povědomí uživatelů o jejich kladech a možných nebezpečích, přispívat k osvojování etických norem v online prostředí, napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním.
 • Hlavním cílem sdružení je vytvořit a provozovat odborné pracoviště pro osvětu, vzdělávání a ochranu uživatelů před ilegálním a ohrožujícím obsahem na internetu. Sdružení podporuje výzkum a studium problematiky bezpečnějšího internetu, vytváří knihovnu výukových a metodických dokumentů, které se vztahují k problematice bezpečnější online komunikace, a přehled osvědčených postupů v dané oblasti.
 • K dosažení svých cílů sdružení podporuje účinné formy spolupráce neziskového sektoru, škol, knihoven, podnikatelské sféry a veřejné správy. Realizuje projekty, zaměřené na zvyšování povědomí o hrozbách internetu, snižování bezpečnostních rizik užívání internetu a nových médií, boj proti ilegálnímu obsahu a pomoc dětem a jejich rodičům, které se na internetu ocitli v nesnázích. NCBI je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE.
 • NCBI realizuje řadu projektů, z nichž nejdůležitější je Saferinternet.cz, zaměřený na zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání internetu, pomoc uživatelům internetu v nesnázích, a na boj proti šíření ilegálního obsahu online. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, kterým ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu. Poskytuje pomoc, působí proti šíření ilegálního, zejména pedofilního a extremistického, obsahu na internetu. Projekt je spolufinancovaný Evropskou komisí.
 • NCBI ve spolupráci se svými partnery pořádá konference, semináře, přednášky a školení, zaměřené na oblast bezpečnějšího užívání internetu a prevenci internetové kriminality. Na svých webových stránkách a profilech sociálních sítí přináší informace o aktuálních trendech v oblasti online technologií a rizik, které se v této souvislosti objevují. K nim samozřejmě patří doporučení, jak se případným rizikům vyhnout, nebo jak je případně minimalizovat.
 • http://www.ncbi.cz/
 • Jednota školských informatiků je jedním z partnerů NCBI v ČR.

Diskuze o tématech IT pro školy

přidáno: 18. 8. 2014 11:01, autor: Radek Šmíd

Tento článek vyšel v newsletteru JSI červen 2014.
 • Tentokrát Vám nepředstavíme konkrétní instituci nebo osobnost, ale nalákáme Vás k diskusím o záležitostech, které Vás kolem technologií ve školách trápí. Diskuse probíhají pro členy JSI formou emailové konference či na prostředí G+. Monitorujeme také dotazy veřejnosti na Metodickém portálu RVP.CZ ve vláknu Technologie ve škole - http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=167
 • Jednota školských informatiků také připravuje provoz webu vyzvy.jsi.cz pro školní rok 2014/2015, kdy budou příjemci dotace v rámci výzvy 51 realizovat své projekty, na portálu je také připraveno diskusní prostředí.
 • V rámci interní diskuse členů Jednoty školských informatiků se otevřela za poslední dobu například témata 
  • Platby za aplikaci na Apple Store
  • Licencování produktů Microsoft ve školách
  • Přechod školy na Windows Server ¨
  • Linux – Samba nebo výukové prostředí Edmodo.
 • Zajímá Vás více, staňte se členy Jednoty JSI a získejte přístup k interní diskusi členů. Přihláška pro členy https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFBUNW9WaXkzRE5jMXI2b29zZVFMNUE6MA

Realizační tým Bobříka informatiky pod Katedrou informatiky JCU České Budějovice

přidáno: 18. 8. 2014 10:58, autor: Radek Šmíd

Tento článek vyšel v newsletteru JSI květen 2014.
 • Rádi bychom zde představili Katedru informatiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, která pořádá již tradiční soutěž Bobřík informatiky. Letošní termín soutěže bude od 10. do 14. listopadu 2014. Velký dík za přípravu a organizaci soutěže patří realizačnímu týmu, který vede doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
 • www.ibobr.cz
 • Pár informaci o Katedře informatiky na JCU - http://wvc.pf.jcu.cz/ki/ - zabývá se:
  • přípravou učitelů informatiky ZŠ v magisterských programech v kombinacích s matematikou, fyzikou a technickou výchovou;
  • přípravou odborníků v bakalářském neučitelském oboru Informační technologie a e-learning, a to i v kombinované formě
  • přípravou pedagogických odborníků v doktorském studijním oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  • přípravou studentů učitelství 1. stupně pro výuku předmětu informační technologie, rozšiřující jejich pedagogické vzdělání v oblasti výuky pomocí počítače
  • zabezpečování výuky informačních technologií pro všechny obory na Pedagogické fakultě 
  • přípravou a realizací kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informatiky a počítačem podporované výuky (bližší informace)
  • organizací národní kolo soutěže "Bobřík informatiky" pro žáky ZŠ a SŠ
  • organizací kombinované třísemestrové studium pro ICT koordinátory škol 
  • krátkodobými 25hodinovými specializovanými kurzy výpočetní techniky

Organizační tým konference Počítač ve škole

přidáno: 24. 4. 2014 8:14, autor: Radek Šmíd   [ aktualizováno 27. 4. 2014 3:53 ]

Tento článek vyšel v newsletteru JSI březen/duben 2014.
 • Akce Počítač ve škole je tradičním místem setkávání zástupců škol i firemního sektoru k tématům trendů, inovací a zkušeností s technologiemi ve školském prostředí. Organizátoři akce provozují také portál http://www.pocitacveskole.cz/, na kterém je možné nalézt archiv článků z minulých ročníků konference.
 http://www.pocitacveskole.cz/kategorie/setkavani/pocitac-ve-skole-2014

Google Education Group ČR

přidáno: 24. 4. 2014 8:10, autor: Radek Šmíd   [ aktualizováno 27. 4. 2014 3:57 ]

Tento článek vyšel v newsletteru JSI únor 2014.
 • GEG ČR (Google EDU Group) je neformální společenství pro podporu využívání Google technologií ve vzdělávání. Pomáhá učitelům a školám zlepšit práci s internetem, nástroji a službami Googlu, pořádá vzdělávací akce a setkávání uživatelů, podporuje sdílení zkušeností a vzájemnou pomoc a spolupráci. Aktivita je součástí GUG.cz, Google User Group ČR - http://www.gug.cz/cs
 • Google EDU Group ČR tvoří GEG skupiny, které vyvíjejí vlastní aktivity a pořádají akce.
http://www.gegcr.cz/

Dům zahraniční spolupráce MŠMT

přidáno: 24. 4. 2014 8:06, autor: Radek Šmíd   [ aktualizováno 27. 4. 2014 3:58 ]

Tento článek vyšel v newsletteru JSI leden 2014.
 • Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, plnící úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. V oblasti digitálních technologií tato organizace zajišťuje koordinaci programu ETWINNING v ČR, zastupuje ČR v rámci sítě evropských ministerstvech školství EUROPEAN SCHOOLNET. Aktivitami EUROPEAN SCHOOLNETU jsou například projekty ITEC, INGENIOUS, LIVING SCHOOL LABS, Creative Classrooms Lab. DZS také zaštiťovalo již dvakrát konání akce Eskills Week, v rámci které probíhala propagace digitálního vzdělávání a síťování subjektů v této oblasti.
 • Jednota školských informatiků spolupracuje s DZS při konání online kurzů pro učitele k metodice projektů v ETWINNINGU. Kurzy jsou specifické tím, že se v rámci kurzů vytváří dvojice učitelů z ČR a SR, kteří společně (pokusně) procházejí nástroje pro organizaci mezinárodních projektů spolupráce škol.
 • Všem zájemcům o činnost DZS doporučujeme sledovat také aktivity NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy), která nabízí grantové tituly pro učitele i žáky a implementuje v ČR program ERASMUS+. K tomuto programu dobíhají v lednu ještě krajské semináře.  
http://www.dzs.cz/
http://www.naep.cz/

Inovatovní centra Microsoft® Partneři ve vzdělávání

přidáno: 24. 4. 2014 8:05, autor: Radek Šmíd   [ aktualizováno 27. 4. 2014 3:45 ]

Tento článek vyšel v newsletteru JSI prosinec 2013.
 • Společnost Microsoft podporuje a financuje projekt, jehož cílem je zvýšit vzdělanost a informovanost pedagogických pracovníků v různých oborech IT prostřednictvím školení po celé České republice v jednotlivých vzdělávacích centrech - PiL Centers of Education. Ve školním roce 2012/2013 se školicí centra PilCoe změnila na Microsoft Inovativní centra. Tato změna znamenala rozšíření aktivit a nabídky pro školská zařízení. Ke zmíněnému účelu byl zprovozněn portál, na kterém si vytvoříte svůj účet. Každé Inovativní centrum zde má svou podsekci, ve které se můžete registrovat na jednotlivé kurzy. Jednota školských informatilů spolupracuje se sítí IC při realizaci DVPP akcí pro školy, jak v aplikačních kurzech i v kurzech pro správce sítě ve školách. 
 • Některá centra IC zřizují také Kluby moderních učitelů, která v určitých regionech organizují aktivity pro učitelskou veřejnost.
 • Hlavní akci pro všechny KMU a IC je tradiční Letní škola moderních učitelů. která se koná každý rok v srpnu.

http://www.icstic.cz/Centers
http://www.klubmu.cz/
http://www.letni-skola.cz/

SKAV, občanské sdružení

přidáno: 24. 4. 2014 7:54, autor: Radek Šmíd   [ aktualizováno 27. 4. 2014 3:52 ]

Tento článek vyšel v newsletteru JSI listopad 2013.
 • Jednota školských informatiků je od ledna 2013 členem Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV o.s.). SKAV je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností. SKAV organizuje pravidelně kulaté stoly k aktuálním tématům českého vzdělávání, vydává vlastní zpravodaj ve formátu PDF a organizuje setkávání a konference k tématům k výchově a vzdělávání.
 • Zde je seznam hlavních 5 bodů ve strategii tohoto sdružení
  1. Prosazovat koncepčnost a provázanost rozhodnutí vzdělávací politiky.
  2. Podporovat vzdělávání orientované na komplexní rozvoj osobnosti dítěte.
  3. Zprostředkovávat výměnu informací mezi státní správou, samosprávou, školami, pedagogickou veřejností a členskou základnou SKAV, o. s..
  4. Posílit roli pedagogických neziskových iniciativ v prosazování pozitivních změn kurikulární reformy v ČR.
  5. Zapojit pedagogické neziskové iniciativy do realizačních strategií kurikulární reformy v ČR.
http://www.skav.cz/

CZ.NIC, NEJEN SPRÁVCE DOMÉN

přidáno: 24. 4. 2014 7:51, autor: Radek Šmíd   [ aktualizováno 27. 4. 2014 3:50 ]

Tento článek vyšel v newsletteru JSI říjen 2013.
 • Kromě kurzu Internetové technologie pro učitele informatiky a ICT, který se konal v září 2013, mohou pedagogové pro své žáky využít také bezplatné nabídky prezentace Příručka bezpečného pohybu na Internetu, která je určena spíše pro gymnázia a netechnické obory. Pokud jde o studenty technických oborů na středních a vyšších odborných školách, pro ty je připravena technicky orientovaná přednáška Svět internetových domén a internetových technologií pro studenty. Všichni žáci, kterým by svou odborností nedostačovala ani tato technická prezentace, mohou využít 90% slevu na kurzy pro IT odborníky. Kompletní přehled témat a termínů konání jednotlivých kurzů najdou zájemci na webu Akademie CZ.NIC.
 • Pokud chcete dostávat nejnovější informace, přihlaste se k odběru newsletteru NIC-NEWS, nebo sledujete Akademii CZ.NIC na Facebooku či Twitteru.
http://akademie.nic.cz
https://www.facebook.com/AkademieCZNIC
https://twitter.com/AkademieCZNIC

1-9 of 9