JSI pro všechny‎ > ‎

Odborné okénko

Řízení IT projektů - SCRUM

přidáno: 3. 12. 2015 9:19, autor: Petr Naske

Ve spolupráci se SEZNAM.CZ uveřejňujeme krátký popis specifického způsobu řízení IT projektů s názvem SCRUM. 

V moderní metodice řízení IT projektů SCRUM existují 3 role. Product Owner, tým a Scrum Master.

Product Owner identifikuje příležitosti na trhu, udává produktový směr a rozhoduje o tom, jaké potřeby lidí (potenciálních uživatelů) nový produkt (software) uspokojí. Programátoři programují, ale také týmově navrhují architekturu IT řešení. Scrum Master se soustředí na to, aby tým programátorů fungoval efektivně jako celek. Odstraňuje překážky, které brání včasnému dodání softwaru. Stará se o informovanost týmu v organizaci a celkově zajišťuje informační toky z/do týmu. Dále nastavuje mechanizmy pro řízení projektových rizik a pomáhá týmu v dlouhodobém zlepšování se.

V projektovém týmu je většinou pět a víc lidí, kteří společně s Product Ownerem navrhují řešení produktového zadání a pak ho implementují. Nejsou to pouze programátoři, ale také kodeři, grafici, analytici – prostě ti, kteří jsou potřeba k tomu, aby daný produkt mohl vzniknout. Skupina lidí ale neznamená tým a Scrum Master je tu od toho, aby tým pomohl vybudovat. Pomáhá nastavit pravidla fungování, přispívá k efektivní komunikaci, plánuje a facilituje schůzky pro synchronizaci týmu.

Tým pracuje v iteracích a to je hlavní podstata Scrumu. Na konci každé iterace je hotový kus práce, na který dává Product Owner a stakeholdery zpětnou vazbu. Mají tedy šanci v projektu cokoliv měnit, a reagovat tak na aktuální potřeby. V dnešní době jsou změny na denním pořádku, a tak je nutné na ně umět rychle reagovat.

Scrum Master a komunikace uvnitř týmu
Jedním z nejdůležitějších úkolů Scrum Mastera je, aby tým fungoval efektivně jako jeden organizmus. Zajišťuje, že všichni v týmu rozumí zadání stejně, a snaží se předcházet vzniku nedorozumění ohledně rozsahu projektu či případných termínů. Není neobvyklé, že na větších projektech spolupracuje víc týmů. Proto je nutné nastavit mechanismy koordinace týmu s těmi ostatními, na kterých závisí.

Tok informací uvnitř organizace
Scrum Master také zaručuje informovanost týkající se projektů svých týmů napříč organizací. Jak směrem k ostatním oddělením, tak k vedení.

Neustálé zlepšování se týmu
Scrum Master pomáhá týmu se neustále zlepšovat. K tomu používá různé kreativní techniky práce s týmem pro identifikaci příležitostí rozvoje týmu.

Ve společnosti SEZNAM aktuálně probíhá nábor nových SCRUM masterů, viz přiložený leták. (ke dni 3. prosince 2015).

Zájemci o tématiku SCRUM masteringu z řad členské základny Jednoty JSI mohou psát své podněty na jsi (et) jsi.cz nebo do konference členů do 14. prosince 2015. Proběhne z podnětů následně jednání JSI a SEZNAM o možné osvětě těchto moderních metod řízení IT projektů pro "školskou" veřejnost.

1-1 of 1