ZŠ vzdělávací standardy v ICT a informatice

přidáno: 18. 2. 2011 0:57, autor: Pavel Pešat   [ aktualizováno 18. 2. 2011 1:39 ]
MŠMT ČR zpracovává v souladu s připravovaným Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR vzdělávací standardy pro české základní vzdělávání. V období 17. 1. 2011 až 17. 2. 2011 probíhala na Metodickém portále RVP diskuse k tomuto tématu. Členové JSI se do diskuse aktivně zapojili a jejich připomínky a názory lze shrnout do dvou zásadních podnětů:
Projekt standardů k RVP je nezbytné rozšířit a doplnit o:
1. vzdělávací standardy pro ICT kompetence dosažené na konci 5. a 9. ročníku ZŠ,
2. jasně specifikované indikátory aplikovaného využití ICT ve standardech pro český jazyk a literaturu, matematiku a anglický jazyk. 
Úplné znění dokumentu naleznete v příloze. 
Ċ
Pavel Pešat,
18. 2. 2011 1:30
Comments