Zpráva o jednání zástupců Jednoty školských informatiků s ředitelem CERMATu

přidáno: 18. 5. 2012 14:39, autor: Alena Mašláňová

Zpráva o jednání zástupců Jednoty školských informatiků s ředitelem CERMATu


1. Na počátku prosince roku 2011 odeslala pracovní skupina MAIN (maturitní informatika) za výbor JSI dopis CERMATu s nabídkou spolupráce při řešení problematiky státní maturity z informatiky. Nabízeli jsme především pomoc s vysvětlováním informatických a ICT témat školám, dále školení učitelů i správců sítí pro potřeby přípravy na zkoušku z informatiky v roce 2013. Hledali jsme informace, které potřebují učitelé při přípravě žáků ke zkoušce.
2. Při vystoupeních metodika a koordinátorů pro informatiku CERMATu na konferenci v Novém Městě na Moravě bylo přislíbeno brzké publikování ilustračních didaktických testů. Zveřejněny měly být jak teoretické části, tak i zadání praktické maturitní zkoušky. Přímo na konferenci jsme očekávali jednání zástupců pracovní skupiny JSI s ředitelem CERMATu panem Zeleným. Ten se bohužel konference nakonec nezúčastnil.
3. Dne 27. dubna 2012 proběhlo jednání s ředitelem CERMATu p. Zeleným. Ze strany výboru se jej zúčastnili Alena Mašláňová, vedoucí skupiny MAIN, a Petr Naske, předseda JSI a metodik pro informatiku CERMATu.
Zástupci JSI na schůzce nabídli spolupráci JSI na přípravě státní maturitní zkoušky z informatiky. Pro nás, učitele ICT předmětů, je prioritou na tuto zkoušku včas a kvalitně žáky připravit. K tomu však nutně potřebujeme zavčas získat co nejvíce potřebných informací. Jsme si plně vědomi, že vzhledem k nastavení výuky informatiky v ČR na středních školách i vzhledem k rozdílným technickým podmínkám na straně škol bude zřejmě nutné v každém dílčím modelu maturity některé parametry upravit. K tomu je ale potřeba zahájit veřejnou diskusi, na níž jsme připraveni se podílet a ovlivnit konečnou podobu modelu maturity z informatiky. JSI k tomu má dostatečný potenciál, dostatek učitelů ICT předmětů ze středních škol, z nichž mnozí zřejmě patří k nejlepším v této zemi. V současné době očekáváme od CERMATu následující informace:
  • Informace o rozsahu látky, zařazené do jednotlivých tematických celků dle platného katalogu.
  • Vzorové příklady (nejlépe sbírky úkolů) ke každé zahrnuté oblasti.
  • Technické a organizační požadavky na prostředky, které bude nutno na školách ke zkoušce zajistit.
  • Hodnotící kritéria pro praktickou část zkoušky.
Ze strany pana Zeleného nám bylo sděleno, že si váží naší podpory a že ilustrační testy z informatiky budou zveřejněny v co nejbližší době – padl příslib definitivního termínu do týdne, tj. do 4. května 2012. Ze strany CERMATu již padlo více termínů zveřejnění, které nebyly dodrženy.
4. Nyní, v polovině května, máme nového ministra MŠMT. Tato skutečnost, vyčkávání na vývoj situace na ministerstvu školství a problémy s nastavením vyšší úrovně matematiky zřejmě odsunuly potřebné kroky v oblasti zkoušky z informatiky. Navzdory příslibu nebyly ilustrační testy stále publikovány!
Přitom nejpozději do poloviny června si mnozí žáci současných třetích ročníků středních škol musí přihlásit volitelný předmět – seminář k volitelnému maturitnímu předmětu. Na základě výběru žáků se poté na školách definují úvazky a sestaví rozvrhy. Žáci se sice k volitelnému maturitnímu předmětu přihlašují až v listopadu, ale tehdy již nemohou seminář pro daný školní rok změnit. Jejich volba na základě dostatečných informací musí tedy proběhnout již v červnu tohoto školního roku.
Klademe si otázku, proč dosud nejsou školám dodány všechny potřebné informace? Studenti se nás ptají, co si mají zvolit, požadují po nás informace k informatice, ale my, vyučující, jim nemáme co odpovědět. Vypadá to, jako by cílem CERMATu bylo omezit nebo znemožnit volbu informatiky jako maturitního předmětu, čemuž se nám nechce věřit. K tomu tvrzení bohužel vede situace, kdy stále nejsou zveřejněny konkrétní ilustrační testy a technické parametry zkoušky. Katalogy z roku 2010 pro představu o zkoušce nestačí.
Jsme si v JSI vědomi, že příprava maturitní zkoušky z informatiky byla a je pod tlakem různých zájmových skupin. Je nám také jasné, že vše ovlivňovala také politická situace. Přesto, nebo dokonce právě proto, je akutní danou situaci začít řešit.
Proto my, pracovní skupina pro maturitní informatiku Jednoty školských informatiků, chceme dodržet svou část dohody s ředitelem CERMATu, p. Zeleným. Zahajujeme diskusi o maturitě z informatiky v diskusním fóru členů sdružení a zveme učitele informatiky k diskusi na portálu RVP.CZ a jiných platformách.
Vyzýváme veškerou učitelskou veřejnost i studenty středních škol, aby své dotazy a požadavky směřovali přímo na info@novamaturita.cz, případně se zapojili do diskuzí o této problematice na webu RVP.CZ.
Za Jednotu školských informatiků
Alena Mašláňová, alena.maslanova@jsi.cz
Libor Olbrich, libor.olbrich@jsi.cz
Lenka Suchánková, lenka.suchankova@jsi.cz

Relevantní dokumenty
Comments