Zahájení Evropského týdne počítačových dovedností

přidáno: 17. 3. 2012 12:51, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 17. 3. 2012 13:27 ]
Převzatá tisková zpráva ze 14. března 2012
JSI je partnerem aktivity Týden IT dovedností 2012 a bude vystavovatelem v rámci konference 26. března 2012 v Praze.

Evropský týden počítačových dovedností 2012 – „European e-Skills Week 2012“ je kampaň zaměřená na podporu a zdokonalování počítačových dovedností u široké veřejnosti. Současně slouží ke zvýšení motivace žáků a studentů ke studiu a práci v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Kampaň je iniciována Generálním ředitelstvím Evropské komise pro podniky a průmysl, probíhá od ledna 2012 a vyvrcholí týdnem 26. – 30. 3. 2012.

Za realizaci kampaně zodpovídá organizace European Schoolnet a DigitalEurope, v České republice aktivity „Evropského týdne IT dovedností 2012“ koordinuje Dům zahraničních služeb (DZS). Do akce se zapojí žáci, studenti, učitelé, odborníci a zástupci IT firem ve více než 20 zemích EU, nejinak tomu bude v České republice. „V roce 2015 bude až 90% všech pracovních míst vyžadovat alespoň základní úroveň počítačových dovedností, bez nichž nebude možné získat kvalifikovanou práci. Digitální kompetence jsou nezbytnými dovednostmi 21. století a jejich získávání je klíčovým tématem současného vzdělávání,“ vysvětlujte pozadí kampaně Iva Tatarková, ředitelka DZS.

Dům zahraničních služeb nabízí v rámci Evropského týdne IT dovedností možnost spolupráce školám, neziskovým organizacím i firmám, které jsou aktivní v šíření IT dovedností a zavádění nových technologií do pracovního procesu či výuky. DZS pomůže vybraným subjektům s propagací projektů a příkladů dobré praxe. V roce 2010 se do kampaně zapojilo přes 50 škol a 30 partnerů, pod hlavičkou kampaně proběhlo více než 200 akcí, jichž se zúčastnilo téměř 34 000 především mladých lidí.Kampaní se v ČR snažíme zviditelnit zajímavé aktivity, které podporují IT gramotnost a zvyšují zájem mladých lidí o studium a práci v oborech zahrnujících informační technologie. Dům zahraničních služeb propaguje využití ICT ve vzdělávání, aktivitu eTwinning www.etwinning.net – internetová spolupráce evropských škol, sdílení digitálních učebních materiálů v ČR i v Evropě, využití interaktivních tabulí a dalších zajímavých metod podporujících IT dovednosti žáků i učitelů,“ vysvětluje Petr Chaluš z DZS.

V rámci kampaně si mohou nejen školy, ale i široká veřejnost zdarma otestovat své IT dovednosti v on-line testu IT Fitness www.itfitness.cz. Test se skládá z 24 otázek a zaměřuje se jak na teoretické znalosti, tak testuje například schopnost rychle a efektivně vyhledávat informace na internetu. V roce 2010 se test setkal s nečekaným úspěchem, využilo ho téměř 29 000 Čechů a zapojilo se do něj 1400 základních a středních škol. Stejný test si mohou udělat ve slovenštině i Slováci www.eskills.sk.

V rámci kampaně se dne 26. 3. 2012 v Praze v Obecním domě koná Národní konference „e-Skills 2012“, v panelových diskusích zazní názory odborníků na klíčové otázky zapojování informačních technologií do každodenní výuky, zvýšení atraktivnosti oboru pro dívky nebo způsobu testování IT dovedností. Ve veletržní části budou k vidění zajímavé aktivity zapojených partnerů, vědecké projekty vysokých škol v oblasti robotiky nebo inovativní projekty zaměřené na školu budoucnosti.

Dům zahraničních služeb

Dům zahraničních služeb (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. Součástí DZS je mimo jiné Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo www.naep.cz.

European Schoolnet:

European Schoolnet (www.eun.org) je síť 30 evropských ministerstev školství a jimi pověřených organizací, která podporují spolupráci škol a výměnu zkušeností v oblasti těchto předmětů: matematika, přírodní vědy a informační technologie. DZS zastupuje Českou republiku v síti EUN a v rámci svého členství realizuje řadu inovativních projektů a aktivit v oblasti ICT, do kterých jsou zapojeny české základní a střední školy. Více informací je k dispozici na www.dzs.cz/eun.

eTwinning:

eTwinning je aktivita iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita eTwinning je součástí Programu celoživotního učení - programu Comenius a je koordinována Centrálním podpůrným střediskem, jehož činnost zajišťuje EUN a národní podpůrná střediska pro eTwinning (NSS) v každé zapojené zemi. Za implementaci programu Comenius a eTwinning v ČR zodpovídá Dům zahraničních služeb, více informací o programech na www.naep.cz; www.etwinning.net

ą
Petr Naske,
17. 3. 2012 13:11
Ċ
Petr Naske,
17. 3. 2012 13:12
Ċ
Petr Naske,
17. 3. 2012 13:12
Comments