Žádosti o DVPP (nejen) pro projekty EU peníze školám

přidáno: 28. 6. 2010 10:34, autor: Petr Naske
Na základě opakované prosby z řad členské základny JSI pro Vás shrnujeme základní informace k problematice získávání akreditací DVPP, které jsou poptávané v současné době v souvislosti s projekty EU peníze školám.

Proces získání akreditace DVPP podrobně popisuje článek na webu MŠMT - Jak získat akreditaci pro DVPP

Žádosti se podávají na MŠMT v několika vyhlášených termínech v roce, nejbližší termín je 9. září (žádosti jsou přijímany od 23/8).

Jak postupovat v případě, že škola nebo jiný subjekt chce akreditaci získat (stručně)
 1. promyslet si cíle akce, cílovou skupinu, místo konání školení, technické a personální zázemí
 2. sehnat si odborného garanta a tým lektorů, získat životopisy těchto angažovaných lidí a připojit je k žádosti
 3. připravit rozpočet akce (vzor formuláře je k dispozici na webu MŠMT)
 4. připravit popis celé akce (vzor formuláře je k dispozici také na webu MŠMT)
 5. vyplnit informace o své akci do databáze MŠMT, adresa http://dvpp.msmt.cz/advpp/
 6. vytisknout žádosti dle podmínek MŠMT a zaslat klasickou poštou i elektronicky na MŠMT
Žádat mohou veškeré subjekty, které splní podmínky MŠMT (právnické i fyzické osoby). V případě, že jde o první žádost předkladatele, je nutné požádat o akreditaci vzdělávací instituce dle § 26 zákona č. 563/2004 Sb. (není vytvořen typizovaný formulář) a připojit k žádosti následující přílohy uvedené v § 26 zákona č. 563/2004 Sb. :
 • oprávnění ke vzdělávací činnosti podle zvláštního právního předpisu (např. živnostenský list, zřizovací listina, stanovy, kde je uvedeno pořádní kurzů seminářů, včetně lektorské činnosti);
 • přehled o personálním, technickém a materiálním vybavení žadatele;
 • přehled o dosavadní činnosti žadatele;
 • vzdělávací program, o jehož akreditaci se současně žádá.

Dle naší zkušenosti vypisujeme některé tipy z procesu podávání žádostí o DVPP
 1. velmi pečlivě je nutné se věnovat počtu hodin školení, aby časový odhad byl reálný a odpovídal reálným možnostem akce a byl přizpůsobený formě akce (jistě si všichni pamatujeme, kolik bylo v dobách SIPVZ potřeba na základní školení počítačových dovedností a na příslušné moduly a lze se u z těchto zkušeností poučit)
 2. doporučujeme žadatelům velmi konkrétně vypsat, s jakým výstupem účastník z akce odejde (vyplní test? vytvoří digitální učební materiál? sepíše reflexi nebo článek do svého blogu? přispěje do veřejné diskuse? - fantazii se zde meze nekladou)
 3. pro průběh školení je také vhodné promyslet způsob hodnocení na závěr školení, jaký dotazník účastníci vyplní, jakou zpětnou vazbu bude organizátor požadovat
 4. k žádosti se dají přidat i vzory certifikátu nebo učebních materiálů, které budou při školení použity (třeba jen odkaz na online umístění těchto dokumentů, prezentací)
 5. při akcích zaměřený na konkrétní druh software je nutné název software uvést v názvu akce
Velmi důležitá je také forma akce, kterou žadatel vybere. Databáze DVPP podporuje v současné době tyto druhy akcí - cyklus přednášek a seminářů, cyklus seminářů, dílna, výcvik, exkurze, kurz, přednáška,seminář, seminář a dílna, seminář a exkurze. NEZNAMENÁ to ale, že by žadatelé nemohli akreditovat druhy akcí jako je online kurz, elearning, blended learning kurz, kombinace online kurzu a prezenčního setkání a podobně.

Důlěžitá je také cílová skupina akce, opět databáze nabízí tyto kategorie: učitel - metodik prevence, učitel praktického vyučování, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé ZUŠ a SUŠ, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci, trenéři sportovních škol, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, psychologové, asistenti pedagoga, učitelé VOŠ, pedagogové volného času.

Jednota školských informatiků nabízí metodickou podporu svým členům při sepisování žádostí pro DVPP. Zájemci o podporu se mohou rozhodnout pro jednu z variant.
 1. Žádost podá JSI a mezi subjektem a JSI vznikne smluvní vztah, který ošetří vše nutné (nábor a proškolení lektorů, certifikace účastníků kurzu, hodnocení kurzů a jiné). Při podávání žádosti o DVPP akreditaci pod garancí JSI platí Interní směrnice k realizaci vzdělávacích programů v systému DVPP (bude brzo vyvěšeno). JSI má také v plánu vytvořit model (webovou službu), v rámci kterého bude probíhat nábor lektorů na dané školení a těmto lektorům bude nabízen servis s chodem školení ve svém regionu (znamená to tedy, že pokud JSI sepíše akreditaci na jeden konkrétní typ akce, bude v zájmu JSI sehnat jiné lektory daného školení a nabízet ho plošněji tam, kde bude zájem). 
 2. Škola/subjekt chce podat žádost sama. Pak JSI nabízí dle svých aktuálních kapacit a v souladu s prioritami JSI služby svých konkrétních členů/expertů. Sazba 300 Kč za hodinu konzultace, v případě emailového kontaktu s týmem JSI v přiměřené výši. Předpokladem pak je, že vzniklý popis DVPP školení bude dán k dispozici JSI na případné další konzultace s dalšími zájemci (zejména členy JSI).
Jakékoliv dotazy k systému DVPP a zkušenostem JSI posílejte prosím na email predseda@jsi.cz

K tématu vyšel také článek v ICT příručce VÚP v Praze, viz. článek Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT
Comments