Výsledky voleb JSI 2021

přidáno: 23. 11. 2021 1:06, autor: Janek Wagner
Ve Stanovami určené lhůtě, nebyla podána žádná stížnost ve věci přípravy, průběhu nebo výsledku voleb JSI.

Prohlašuji tedy výsledky zveřejněné v  usnesení Volební komise JSI ke hlasování ve volbách VV a RK JSI za definitivně platné.

Do Revizní komise JSI byly zvoleny: Hana Šandová, Soňa Šonková a Alena Mašláňová. Volby RK jsou tak řádně ukončeny. Gratuluji jménem Volební komise ke zvolení.

Do Výkonného výboru JSI byli zvoleni: Petr Naske, Daniel Lessner, Bořivoj Brdička, Lenka Suchánková, Miriam Sedláčková, Janek Wagner a Tomáš Kuba. Také těmto členům gratuluji. 

Zároveň jsem nově zvolené členy VV oslovil ve věci uskutečnění prvního jednání nového VV, na kterém je třeba zvolit předsedu. Po jeho zvolení budou teprve oficiálně ukončeny volby Výkonného výboru. Členská základna bude informována.

Děkuji všem členům, kteří nepromarnili možnost volit, za účast, kandidátům za ochotu se angažovat a členům Volební komise za bezproblémovou spolupráci.

Za Volební komisi JSI
Ondřej Černý
předseda VK JSI
Comments