Valná hromada Jednoty školských informatiků 2010

přidáno: 14. 11. 2010 13:26, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 14. 11. 2010 13:48 ]

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové Jednoty JSI,

ve dnech 15. listopadu až 22. listopadu (23:55) se můžete seznámit se stavem činnosti a hospodaření našeho občanského sdružení a vyjádřit vůli a názory ve vypsaných hlasováních na online valné hromadě Jednoty školských informatiků. Před rokem jste si zvolili nový výkonný výbor a zároveň byl rok 2010 velice bohatý na milníky a události v oblasti školské informatiky. Máme tedy rozhodně co bilancovat.

Než se vydáte hlasovat, pročtětě si zejména dokumenty, popisující aktuální činnost a vize Jednoty JSI a také stanovy sdružení, v rámci kterých jsou deklarovány cíle a zaměření celého našeho sdružení. Dokumenty jsou v IS JSI uvedeny na úřední desce nebo pod svým účtem v doméně JSI.CZ budete mít možnost během valné hromady vidět přímo na stránkách https://docs.jsi.cz  (jsou i přílohou tohoto článku).

Stanovy sdružení
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009
Zpráva o činnosti (stručný přehled za šk. rok 2009/2010)
Zpráva revizní komise za rok 2009

Výkonný výbor Vás v rámci valné hromady vyzývá, abyste řádně promysleli vypsaná hlasování v Informačním systému JSI a zaujali jasná stanoviska. Konkrétní hlasování pro tuto valnou hromadu jsou

Beru na vědomí Zprávu o hospodaření JSI za rok 2009.                 ANO/NE
Souhlasil(a) bych s konkrétní minimální výší členského příspěvku v JSI pro fyzické osoby ve výši … 150 Kč/300 Kč/450 Kč
Vyjadřuji mandát členům výkonného výboru JSI a jeho funkcionářům, aby v průběhu celého svého funkčního období aktivně spolupracovali se státními institucemi (např. VÚP v Praze, CERMAT, MŠMT) a neziskovým sektorem, pokud budou jednat v souladu se stanovami JSI. Zároveň uděluji mandát výkonnému výboru JSI, aby v souladu se svým jednacím řádem mohl delegovat jakéhokoliv člena JSI do týmů a pracovních skupin, pokud nebude jejich činnost v rozporu se stanovami JSI.         ANO/NE

Pro člena JSI, který se chystá hlasovat, několik poznámek a komentářů.

Hlasování o výroční zprávě je nutnou součástí každoroční valné hromady, prosíme Vás, abyste případné přípomínky a dotazy k výroční zprávě posílali výkonnému výboru.

Ohledně otázky na členský příspěvek jde o průzkum, v rámci kterého si zjišťujeme, jakým způsobem byste případně pomohli zvýšit přijmy sdružení z příspěvků, které využíváme na standardní činnost sdružení (účetnictví, agendu spojenou s členskou základnou), zároveň chceme finanční prostředky sdružení používat zejména na oblasti nezávislého poradenství pro školy a organizaci vzdělávacích akcí pro učitele. Je potřeba ale říci, že se nám nedaří stále aktivizovat dostatečný počet Vás členů, kteří byste se aktivně pod hlavičkou JSI účastnili jako lektoři a pomocníci takové činnosti sdružení, kapku naděje vkládáme do našeho letošního projektu „online poradenství“.

Poslední otázka na Vás je jistě nejožehavější. Jednota je často oslovována jako partner pro nejrůznější vyjednávání (inovace kurikulárních dokumentů, koncepční práce na státní maturitě z informatiky, mediální podpora nejrůznějších projektů, podpora soutěží a přehlídek). Ve spoustě těchto bodů je nutné, aby Jednota jako celek zaujímala postoje k daným věcem a i když jsou vždy v souladu se stanovami, je nutné promíchat špetku zdravého selského rozumu, etických pravidel, zdravého nadhledu, názorů nás všech ze škol a vytvořit výsledný vnitřní obraz o JSI a následný mediální obraz o našem sdružení. Pokud nám nadále vyjádříte mandát v souladu s posledním hlasováním této valné hromady, jsme připraveni pro Vás nadále hájit zájmy školských informatiků a vyslechnout veškeré vaše názory a projednávat Vaše návrhy na jednáních výkonného výboru. A to i za situace, kdy předseda JSI je metodik informatiky na CERMAT a kdy stále poptáváme aktivní lidi, kteří jsou ochotni nejen kritizovat ale i přiložit ruku k dílu – ať už jako spolupracovníci nebo tvůrci konstruktivní a neemotivní oponentury.

Těšíme se snad s některými z Vás na viděnou 17. listopadu v Praze, jinak si můžete projít i zbytek dokumentů, které popisují činnost a pravidla práce výkonného výboru.

Na Vaše dotazy a připomínky se těší v abecedním pořadí Váš výkonný výbor

Brestičová Ludmila
Hawiger David
Kocichová Dagmar
Mašláňová Alena
Naske Petr
Olbrich Libor
Pešat Pavel
Roubal Pavel
Suchánková Lenka
Wagner Janekċ
přílohy_platné_směrnice.zip
(271k)
Petr Naske,
14. 11. 2010 13:36
ċ
valná_hromada.zip
(325k)
Petr Naske,
14. 11. 2010 13:36
Comments