Valná hromada 2016

přidáno: 5. 12. 2016 23:18, autor: Petr Naske
Ve dnech 19. prosince 2016 až 11. ledna 2017 se bude konat valná hromada spolku Jednota školských informatiků, z. s., bude se konat elektronickou formou.

V rámci valné hromady proběhne ve dnech 30/12 (22:00) až 5/1 (22:00) volba volební komise, která by pro potřeby dalších voleb byla stálá a zajišťovala by volby do orgánů spolku. Prosím o Vaše nominace, které budou uzavřeny dle stanov ke dni 27/12 (22:00), celkem potřebujeme tři stálé členy volební komise.

Navrhovaný program valné hromady
 • schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2015
 • schválení priorit činnosti spolku pro školní rok 2016/2017
 • představení a diskuse o klíčových aktuálních aktivitách spolku
  • sledování Strategie digitálního vzdělávání (www.digivzdelavani.cz)
  • projekt Informatikáři informatikářům od Google (CS4HS)
  • ERASMUS projekt se slovenským partnerem (příprava osnovy výuky a materiálů pro Minecraft a Kodu Game Lab)
  • ERASMUS projektu s italským partnerem (překonávání neúspěšnosti žáků ve školní výuce pomocí výuky IT technologií a programování)
 • různé, dle vašich podnětů, lze naplánovat dílčí hangouty a informace o vašich aktivitách
Comments