Usnesení VV JSI k projektům NEDIR a NVDD

přidáno: 30. 1. 2012 13:01, autor: Libor Olbrich   [ aktualizováno 30. 1. 2012 13:01 ]

Výkonný výbor Jednoty školských informatiků konstatuje v návaznosti na zprávu z diskuse nad projektovými záměry NEDIR a NVDD:

Cíl projektu NEDIR je jistě zajímavý, ale máme vážné pochybnosti o jeho realizovatelnosti (i díky chybějící studii proveditelnosti). Každopádně se projekt jeví jako předražený, zároveň upozorňujeme (v případě realizace) na problematiku licencování a tedy další náklady v průběhu udržitelnosti – tak, aby nedošlo k přenášení (a to i nepřímo) vícenákladů na školy a školská zařízení.

Cil projektu NVDD není nijak inovativní, pouze nahrazuje a rozšiřuje již existující řešení. U projektu NVDD považujeme za rozumnější (a levnější) rozšíření stávajícího portálu rvp.cz z hlediska podpory multimediálních portálů a možnosti agregace. Zde nemá nový projekt co nabídnout z hlediska přidané hodnoty – zvláště při délce (cca 22 měsíců) realizace. V případě realizace upozorňujeme na nutnost zvážit problematiku přístupnosti webu a pečlivě řešit udržitelnost projektu (přestože nemusí být formálně ze strany EU vyžadována, bez ní nemá projekt žádný smysl).

V této fázi a tak, jak byly projekty prezentovány, je považujeme za mrhání finančními prostředky. Ani u jednoho projektu není jednoznačně definován cíl a účel projektů (pokud za ně nepovažujeme prosté vyčerpání prostředků).

V případě projektu NEDIR doporučujeme pečlivé zvážení smyslu projektu, přínosné snížení duplicity údajů a byrokracie se dá provést s mnimálními náklady, pouze zefektivněním práce a postupů orgánů poptávajících data.

V případě projektu NVDD doporučujeme, místo předloženého záměru,  pokračovat v udržitelnosti a rozšiřování portálu rvp.cz. Finance na tvorbu výukových objektů pak (účelově vázané) rozdělit mezi jednotlivé školy a tak zvýšit efektivitu a důraz na individualizaci využití těchto materiálů.
Comments