Usnesení volební komise - Volební výsledky - Volby JSI 2021

přidáno: 15. 11. 2021 1:15, autor: Janek Wagner

Volební komise JSI se dne 14. 11. 2021 usnesla takto:

  1. Volební výsledky - Volby VV JSI 2021

Hlasovalo 56 / žádný neplatný hlas - výsledky z IS:

Výkonný výbor JSI

pořadí kandidátů

Jméno kandidáta

Obdržených hlasů

Procent hlasů

Zvoleni:

Naske Petr

51

91,1

Lessner Daniel

49

87,5

Brdička Bořivoj

48

85,7

Suchánková Lenka

46

82,1

Sedláčková Miriam

39

69,6

Wagner Janek

35

62,5

Kuba Tomáš

32

57,1

Nezvoleni:

Krejčí Jan

20

35,7

Suchánek Daniel

19

33,9

Kandidáti na 8. a 9. místě v pořadí dle hlasů neobdrželi alespoň 50 % platných hlasů, tedy nejsou náhradníky (Stanovy čl. 5, odst. 8.).

  1. Volební výsledky - Volby VV JSI 2021

Hlasovalo 56 / žádný neplatný hlas - výsledky z IS:

Revizní komise JSI

pořadí kandidátů

Jméno kandidáta

Obdržených hlasů

Procent hlasů

Zvoleny:

Šandová Hana

53

94,6

Šonková Soňa

51

91,1

Mašláňová Alena

49

87,5

  1. Možnost podat stížnost proti průběhu voleb

Volební komise neshledala žádné nedostatky k průběhu voleb.

Dle Stanov čl. V, odst. 15 může proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb podat kterýkoliv člen JSI stížnost Volební komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody. Stížnosti podávejte na adresu předsedy volební komise ondrej.cerny@jsi.cz.

Za Volební komisi JSI

Ondřej Černý

předseda VK JSI


Dokument ke stažení

Hana Marešová

členka VK JSI

Jakub Mazuch

člen VK JSI

Comments