Učení pomocí her - workshop projektu IMAGINE

přidáno: 19. 6. 2010 11:36, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 26. 6. 2010 15:05 ]
V rámci projektu IMAGINE (Increasing Mainstreaming of Games In Learning Policies) proběhl dne 14. června v Praze workshop, které se účastnili partneři projektu i další zájemci. Za Jednotu školských informatiků a ve své roli učitele a ICT metodika na základní škole vystoupil s příspěvkem také Petr Naske s tématem "ICT metodik na českých školách a využití digitálních her ve výuce" (prezentace je přílohou tohoto článku).

Během celého dne zaznělo mnoho zajímavých podnětů pro využití herních principů ve výuce. Diskutovalo se o druhu her ve výuce (deskové hry, počítačové hry, zážitková pedagogika, simulační hry a další). V ČR je partnerem projektu Imagine CROSSCZECH, který celou akci hostil. Lektorky Iveta Mikolášková a Barbora Parráková vystoupily s prezentacemi o samotném projektu IMAGINE a projektu ENVI GAME, který od září 2010 bude pilotován na českých školách a navazuje na projekt EMAPPS.COM. Další české zkušenosti popisoval pan Cyril Brom ze sdružení Generation Europe a představil online simulační hru EVROPA 2045. Pan Juraj Suchánek ze sdružení P-MAT popisoval zkušenosti českých a slovenských studentů s online výukovou hrou INVESTLAND. Zkušenosti z Estonska lákaly na simulační hru k výuce historie, hra byla prezentována v rámci projektu SELEAG. Inspirací z Katalánska byl portál EDUCAT, v rámci kterého si učitelé mohou například také prohlížet tipy na online hry, které obsahují náměty na spojitost s učivem ve školách. Hezký byl vstup paní učitelky z Dánska, která využívá počítačové hry při výuce informatiky, žáci například vyrábí obaly a letáky ke konkrétním hrám nebo popisují scénáře, jak hrou procházet. Sama poukázala na to, že aktivně ve své škole používají hru SAMOROST, která má český původ. Další dánská zkušenost popisovala využití hry na pochopení konfliktů v mezinárodních vztazích. V Dánsku také existuje portál Serious Games Interactive. Seznam by mohl pokračovat, v závěrečných diskusích účastníci formulovali závěry a doporučení pro učitele, tvůrce a programátory her a zástupce ministerstev ohledně možného zapojení herních principů do kurikulárních dokumentů. Mimochodem - v rámci projektu IMAGINE se v Evropě podařilo identifikovat 82 projektů, které měly za cíl ověřovat využití principů her ve výuce. Je otázkou, nakolik se podaří některé z těchto projektů udržet při životě a zajistit jim udržitelnou podporu pro další roky, nejen v době konání projektu.

Report akce a prezentace ke stažení jsou k dispozici na následující stránce

Pro zájemce o tématiku doporučujeme také články na portálu RVP
Výukové digitální hry ve školách – české zkušenosti
Ċ
Petr Naske,
19. 6. 2010 12:23
Comments