Týden IT dovedností 2010

přidáno: 12. 4. 2010 13:13, autor: Petr Naske
        Jednota školských informatiků byla v roce 2010 jedním z oficiálních partnerů kampaně podporované Evropskou komisí – E-skills week 2010 – Týden IT dovedností. Organizátorem aktivit v České republice byl Dům zahraničních služeb MŠMT. Seznam oficiálních "stakeholderů" kampaně z ČR lze nalézt na http://eskills-week.ec.europa.eu/web/guest/stakeholders-CZ 

Jednota JSI spolupracovala během kampaně při oponenturách a adaptaci testu IT fitness, který ke dni 12. dubna 2010 vyplnilo celkem cca 22000 českých uživatelů internetu. Jednota JSI nabídla také moderaci diskusního fóra, které je k testu zprovozněno na adrese http://groups.google.com/group/it-fitness-cz-2010/ 

V rámci kampaně JSI informovala členskou základnu i širokou veřejnost o konání kampaně pomocí svých webových stránek a v emailové diskusi. Představitelé JSI se zúčastnili diskusního panelu v den zahájení kampaně a pomáhali při náplni workshopu pro učitele „ICT ve vzdělávání“ a při organizaci i dalších akcí (krajská konference Sdílím, sdílíš, sdílíme organizovaná KVIC a další). Informace o workshopu ICT ve vzdělávání lze nalézt také na webu http://jdem.cz/enjg5

Za Jednotu JSI vyjadřujeme podporu pro konání podobných aktivit i v budoucnosti, upozorňujeme na velký potenciál kampaně v možnosti setkávání zástupců sektoru komerčních IT firem, partnerů z oblasti vzdělávání a neziskového sektoru. V rámci potřeb školské informatiky je zásadní, aby k diskusím a vzájemné pomoci všech partnerů docházelo častěji a pojem „počítačově gramotný žák/student/občan“ nabýval ve spolupráci škol, neziskových sdružení a komerčního sektoru co nejkonkrétnější podoby.
Comments