Tiskové prohlášení Jednoty školských informatiků k Výzvě č. 51 OP VK

přidáno: 17. 4. 2014 12:54, autor: Petr Naske
Jednota školských informatiků (dále jen JSI) vítá záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Výzvy č. 51 podpořit, zkvalitnit a rozšířit:
  • vzdělávání pedagogů v práci s moderními technologiemi,
  • využívání těchto technologií ve výuce,
  • možnosti škol vybavit se aktuálními technologiemi.
Výkonný výbor JSI upozorňuje, že vyhlášením Výzvy dostávají školy a zřizovatelé šanci zlepšit v regionálním školství kvalitu využívání technologií v práci učitelů - a tím změnit i kvalitu využívání technologií ve vzdělávání samotnými žáky, s možným dopadem na celou komunitu škol. Proto jsme se rozhodli:
  • podpořit aktivní školy a pedagogy v efektivním zapojení do projektu,
  • vytvořit prostor a podmínky pro mapování kvalitních nabídek a řešení v rámci projektu,
  • poskytnout on-line prostředí pro sdílení a výměnu informací souvisejících s výzvou,
  • aktivizovat školské prostředí a hledat co nejširší míru zapojení pedagogů do řešení jednotlivých projektů v rámci výzvy.
Uvedené body patří mezi průběžné priority činnosti našeho sdružení. Naším cílem je aktivizovat nejen ředitele škol, pedagogy a technické pracovníky ve školách, ale i žadatele - aby se zamysleli nad potřebností změn v oblasti využívání technologií ve školách a aby tímto směrem zaměřili vyjednávání s partnery, se kterými se do výzvy s projektem případně přihlásí.

Prostředí připravené JSI naleznete na http://vyzvy.jsi.cz, neoficiálním webu určeném ředitelům škol, učitelům a lektorům ke sdílení informací k projektům v rámci výzvy.

Budeme rádi, když se zapojíte a pomůžete tak využít Výzvy 51 a zvýšit její dopad do prostředí našich škol.

Za Jednotu školských informatiků:

Lenka Suchánková (lenka TECKA suchankova ZAV jsi TECKA cz)
Daniel Janata (daniel TECKA janata ZAV jsi TECKA cz)
Filip Vaculík (filip TECKA vaculik ZAV jsi TECKA cz)
Comments