Školení Jednoty školských informatiků a jejích partnerů

přidáno: 5. 3. 2011 9:33, autor: Petr Naske
Dovolujeme si Vás upozornit na průběžnou nabídku akcí DVPP, na kterou má Jednota školských informatiků akreditaci DVPP.  Veškeré kurzy se otvírají při dostatečném zájmu zájemců, případně na klíč pro konkrétní skupinu (školu) a v souladu s plánem akcí pro daný školní rok. Po dohodě s garantem školení lze dojednat případné individuální termíny.

Nabízíme také kurzy DVPP ve spolupráci s partnery JSI (Liberix, NIC.CZ, Google, CoE Microsoft, Technická univerzita Liberec). jejich seznam najdete na stránce Školení partnerů JSI.

Na základě častých dotazů k přehledu cen našich DVPP akcí, které jsou uvedeny v dabázi DVPP na MŠMT (http://dvpp.msmt.cz/advpp/vybdvpp.asp), chceme účastníky některých našich akcí upozornit, že se ceny školení uvedené v databázi MŠMT mohou v některých případech lišit od ceny vybírané přímo na školení. Cena školení schválená v době akreditace se mohla v rámci zdražení některých služeb změnit oproti rozpočtu, který jsme v žádosti o akreditaci nabídli v letech minulých.

Například u akcí organizovaných ve spolupráci s Centers of Education jsme žádali o změnu ceny v databázi MŠMT již v roce 2010, při další komunikaci s MŠMT v roce 2011 nám bylo přislíbeno, že cena v databázi bude opravena. Původní cena 100 Kč byla navržena z důvodu plánu sponzoringu účasti učitelů na školení, který se pro rok 2011 nepodařilo zajistit. Aktuální ceny níže uvedených akcí jsou 1250 Kč, školení Využití Windows Server 2008 ve vzdělávání nabízíme ve spolupráci s CoE za cenu 1500 Kč.

Microsoft Word 2007 – Využití textového editoru v pedagogické praxi
Microsoft Excel 2007 – Využití tabulkového kalkulátoru v pedagogické praxi
Microsoft PowerPoint 2007 – Profesionální prezentace v praxi
Microsoft Outlook 2007 – elektronická komunikace v pedagogické praxi
Windows 7 – praktické použití ve vzdělávání
Windows Live – praktické použití
Základy praktického využívání sítí

Využití Windows Server 2008 ve vzdělávání 
Comments