15. - 25. 8.: Škola učitelů informatiky 2011

přidáno: 8. 5. 2011 1:41, autor: Janek Wagner   [ aktualizováno 8. 5. 2011 1:46 ]
Pravidelně pořádané Školy jsou určeny učitelům informatiky na středních školách. Konají se v posledních 14 dnech měsíce srpna na nějakém odlehlém místě (posledních patnáct ročníků v Lipnici nad Sázavou). V roce 2011 se bude konat již dvacátý běh Školy.

Cílem školy je doplnit resp. zčásti nahradit středoškolským učitelům vysokoškolské studium informatiky a především seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Na rozdíl od jiných školení nevychází náplň školy jen z toho, co by měli umět žáci, ale pořadatelé chtějí pomoci učitelům získat celkový přehled o oboru a tendencích jeho vývoje i praktické zkušenosti ze samostatné práce.

Forma dvoutýdenního intenzivního internátního kursu na relativně nepřístupném místě se ukázala jako velmi účinná, protože umožňuje dokonalé soustředění jak účastníků, tak lektorů. Účastníci tak mohou získat daleko větší hloubku znalostí i lepší pracovní návyky, než jaké jim mohou poskytnout krátkodobá školení. Nezanedbatelným přínosem pro účastníky je i navázání osobních kontaktů s kolegy z celé republiky i s odborníky v oboru.

Přednášky, semináře i praktická cvičení na Škole vedou zkušení pracovníci Matematicko-fyzikální fakulty, středoškolští učitelé i odborníci "z praxe". Účastníci kursu dostanou učební materiály (v písemné formě i programy ke zkopírování), některé z nich jsou připravené speciálně pro tento kurs. Po konci Školy vypálíme tyto materiály (doplněné o další vzniklé přímo na Škole) na DVD, které dostane každý účastník.

Podrobnosti naleznete na ksvi.mff.cuni.cz/skola/index.php?url=skola2011.html.
Comments