Semináře v hodnocení IT dovedností - vyzkoušejte se svými žáky

přidáno: 8. 10. 2010 13:01, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 24. 10. 2010 2:04 ]
Nabízíme vám jedinečný přístup do systému INGOTS anebo hodnocení IT dovedností žáků i dospělých, seznámení s využíváním volně šiřitelného software, prostor pro zapojení žáků a zatraktivnění výuky.

Zúčastněte se osobního setkání s tvůrci systému a zapojte se do diskuze o možnostech implementace INGOT v České republice!

Pilotní semináře - účast ZDARMA:
26. 10. 2010, 14.30-17.30 – Brno (Střední škola informatiky a spojů, Brno - Komín, Čichnova)
27. 10. 2010, 10.00-13.00 – Praha (Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině)
Semináře vede pan Ian Lynch, zakladatel akreditačního střediska TLM – The Learning Machine. 
Tlumočení je zajištěno. Účast na semináři je díky financování EU zdarma, příspěvek na cestovné je možné požadovat při registraci. Kvůli omezenému počtu míst, prosíme o registraci na management (et) euro-face.cz
Aktuální informace o seminářích najdete na stránkách pořadatele - http://www.euro-face.cz/ingot_seminare.asp

Obsah seminářů:
  • představení a zaškolení účastníků pro práci v hodnotícím a certifikačním systému ingot
  • účastníci získají přístupová práva pro vkládání studentů, realizaci hodnocení a přístup k vydávání ingot certifikátů
  • účastníci sami obdrží certifikát hodnotitele, který je opravňuje k vydávání certifikátů studentům
Všichni účastníci dále získají kompletní příručku v českém jazyce, jak se systémem pracovat a s podrobným rozpisem hodnotících kritérií.

Hlavní výhody systému INGOTS:
  • Motivace studentů prostřednictvím formálního ocenění jejich znalostí
  • Minimální náklady na certifikaci studentů – systém pracuje výhradně v internetu a využívá open source
  • Strukturovaná stupnice hodnocení v přímé vazbě na Evropský kvalifikační rámec a rámcový vzdělávací program ČR
Podpora tvůrců programu a akreditovaných středisek
Program celoživotního učení Leonardo da Vinci umožnil přenos inovačního produktu ingot z Velké Británie a Německa do dalších evropských zemí. Grant EU pokrývá náklady na překlady materiálů do národních jazyků a pilotní ověřování v jednotlivých zemích.

Partnerem projektu v ČR je:
Euroface Consulting s.r.o.

Odborným garantem seminářů je:
Liberix, o.p.s., společnost pro podporu svobodného softwaru

Jednota školských informatiků je mediálním partnerem pilotních seminářů.


Ċ
Ingot.pdf
(1829k)
Petr Naske,
8. 10. 2010 13:12
ĉ
Petr Naske,
8. 10. 2010 13:12
Comments