Safer Internet - NEWSLETTER

přidáno: 28. 5. 2010 13:00, autor: Petr Naske
Upozorňujeme na vznik aktivity měsíčního newsletteru/zpravodaje Safer Internet. Jeho první verze již byla zájemcům v květnu 2010 rozeslána.

Jde o zpravodaj Národního centra bezpečnějšího internetu a projektu Saferinternet.cz (http://www.saferinternet.cz). Cílem této neziskové organizace, a také tohoto měsíčníku, je přispět k zvýšení bezpečnosti internetu - jeho obsahu, ochrany osobních údajů, zabránit šíření obrazových záznamů zneužívání dětí, apod. Saferinternet.cz chce zvýšit dostupnost informací a zvýšit povědomí o bezpečnějším užívání internetu, mobilní komunikace a online sociálních sítí. Ve zpravodajích budou především informace o bezpečnějším využívání internetu - ať už ve škole, v práci nebo doma. Těšit se můžete na tematické články, novinky a reportáže - ale hlavně na náměty a metodické pokyny, které je možné využívat ve výuce.

Společnost Safer Internet chce oslovit především učitelskou obec, zejména učitele informatiky, výchovné poradce a všechny, kteří se přímo nebo nepřímo setkávají s problematikou internetu a jeho bezpečného užívání nejen ve školách. Cílem je pomoci učitelům v práci a nabízet materiály, které se mohou pedagogickým pracovníkům hodit a které jim budou k užitku. Současně jsou očekávány od čtenářů náměty a připomínky, co dalšího by v této oblasti od nás chtěli, potřebovali, co je zajímá.

Registraci newsletteru je možné provést na webových stránkách www.bezpecne-online.cz/registrace.


Comments