ŘÍZENÍ ŠKOLY - časopis s prostorem pro téma ICT ve škole

přidáno: 30. 9. 2012 13:32, autor: Petr Naske
Rádi bychom návštěvníkům našeho webu doporučili ke sledování časopis Řízení školy vydavatelství Wolters Kluwer. Časopis nabídl v roce 2012 partnerství Jednotě školských informatiků a ve spolupráci s konkrétními členy sdružení jsou nabízeny v časopise vybraná témata z oblasti ICT ve školství. 
logo

Časopis je určen především ředitelům, ale také všem vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, metodikům prevence sociálně patologických jevů a pedagogům, zřizovatelům, kteří hledají odborné informace a sledují aktuální dění v resortu školství. Zaměřuje se na pravidelné řešení právní, ekonomické, administrativní, personální a výchovně-vzdělávací stránky řízení a vedení školy. Časopis také vydává tématicky zaměřené přílohy: Speciál pro MŠ, Speciál pro SŠ a Speciál pro ZUŠ.

Od července 2012 vyšly v časopise tyto konkrétní články na téma ICT ve škole ve spolupráci s členy JSI:
ICT ve škole – Patří sociální sítě do školy? (1); zdroj: Řízení školy č. 7/2012; autor: Petr Naske
ICT ve škole – Patří sociální sítě do školy? (2); zdroj: Řízení školy č. 8/2012; autor: Petr Naske
Jednota školských informatiků; zdroj: Řízení školy č. 9/2012; autor: Daniel Janata a Petr Naske
Správa ICT je nedílnou součástí managementu školy; zdroj: Řízení školy č. 10/2012; autor: Petr Naske a David Hawiger

Časopis se tématům ICT ve školství věnuje dlouhodobě, jak ukazuje i seznam některých dříve publikovaných článků.
ICT ve školách; zdroj: Řízení školy č. 11/2008; autor: MŠMT
Vytváření vzdělávacích materiálů v rámci akce EU peníze školy; zdroj: Řízení školy 4/2011; autor: Dr. Ing. Jaroslav Kuba, PhD., MBA
Odpovědnost na prvním místě (o konferenci SaferInternet); zdroj: Řízení školy 1/2011; autor: Ing. Jiří Palyza
Dětská kybernalita a její právní následky; zdroj: Řízení školy 12/2011; autor: JUDr. et Mgr. Miroslav Petrák
Sociální sítě – věk a ochrana soukromí; zdroj: Řízení školy 6/2011; autor: Ing. Jiří Palyza
Obrácená kyberšikana, aneb když žák terorizuje učitele; zdroj: Řízení školy 5/2011; autor: Mgr. Patrik Kubas
„Dobrý“ školní web; zdroj: Řízení školy 7/2012; autor: Mgr. Martin Benda, PhDr. Monika Puškinová, Ph.D.
Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu; zdroj: Řízení školy 12/2008; autor: MŠMT
Kyberšikana – přehledová studie; zdroj: Řízení školy 7/2009; autor: PhDr. Miluše Vítečková

Vydavatelství se specializuje také na vydávání knižních publikací. Z oblasti ICT zejména upozorňujeme na 

E-learning učení (se) s online technologiemi
Autor: Jiří Zounek, Petr Sudický, Jiří Rambousek, Petr Škyřík
ISBN: 978-80-7357-903-6
Datum vydání: 08/2012

Věříme, že se témata ICT stanou i pro Vás čtivými. Těšíme se, že případné dotazy a náměty budete s námi sledovat v diskusi členů Jednoty školských informatiků, předplatitelé časopisů WKCR mohou požít online poradnu (http://www.otazkyodpovedi.cz/), případně doporučujeme také stále diskusní téma na portálu RVP.CZ - Technologie ve škole.
Comments