Revize RVP ZV - probíhající diskuse

přidáno: 28. 10. 2012 3:23, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 21. 11. 2012 11:51 ]
Aktualita ke dni 9. listopadu 2012
MŠMT odpovědělo na náš dotaz s tématem RVP ZV a v současnosti nerevidované oblasti ICT. Citujeme z písemné odpovědi odeslané na adresu sdružení ředitelem odboru Mgr. Tomášem Zatloukalem: 
"Výstupy pracovních skupin pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory (tedy i ICT, pracovní skupina pracovala od podzimu 2011) budou využity při inovaci RVP ZV. Práce na této inovaci začnou v lednu 2013. Předpokládáme (MŠMT), že inovovaný RVP ZV by měl být zveřejněn v roce 2015 s účinností od 1.9.2016. Zároveň s inovací RVP ZV budou zpracovány Standardy základního vzdělávání pro všechny vzdělávací obory."

Původní článek
Výbor Jednoty školských informatiků projednal ke dni 23. října 2012 aktivitu MŠMT, v rámci které probíhá od 10.10. do 10.11.2012 na stránce http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=697 oficiální diskuse ke změnám ve znění RVP ZV. Podoba aktualizace dokumentu RVP ZV je k prohlédnutí i zde na konci článku.

MŠMT představilo dne 25. dubna 2012 na semináři na půdě ministerstva záměr inovovat i oblast ICT. Koncept byl představen  všem přihlášeným zájemcům, JSI ze setkání vytvořila tiskovou zprávu. Po tomto semináři poslala JSI také dotaz na MŠMT na plánovanou platnost nového RVP ZV vůči školám (viz kopie odpovědi MŠMT).

Z předložené diskuse k RVP ZV vyplývá, že půjde o dokument s platností k 1. září 2013. Zpráva v diskusi také říká, že "Úpravy, které se připravovaly v rámci seminářů pro jednotlivé vzdělávací obory, nebyly v této fázi zapracovány, ale budou využity při další úpravách, které by měly následovat."  (viz http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=697&t=20769) Předpokládáme, že změny v oblasti ICT v RVP ZV mohou sice následovat, ale rozhodně ne v dokumentu, který by měl mít platnost od 1. září 2013, to by jistě příslušné inovace byly zařazeny do diskuse již nyní v podzimním termínu.

Jednota JSI zaslala písemně dne 25. října 2012 následující dotazy na MŠMT na odbor 21, který revizi RVP zastřešuje.
  1. Jaké jsou důvody, které vedly k vypuštění vzdělávací oblasti ICT z revize RVP ZV?
  2. Pokračuje MŠMT v práci na standardech v oblasti ICT (případně byly odborné práce zastaveny)? 
  3. Plánuje MŠMT v dalších letech inovovat i nadále RVP ZV? Jaký bude harmonogram a jakým konkrétním způsobem to bude provedeno?
Na portálu RVP.CZ již také probíhá diskuse k oblasti ICT v RVP ZV, i když v samotném revidovaném dokumentu nejsou učiněny žádné změny v této oblasti ani v souvislosti s integrací ICT gramotnosti do znění jiných oblastí RVP ZV.

Z dopisu poslaného na MŠMT vybíráme některé teze a očekávání pro další diskusi.
  • Dle přesvědčení JSI oblast Informační a komunikační technologie vyžaduje průběžnou reflexi dynamického rozvoje světa a nutnost připravit školy cyklickou inovací této oblasti pro potřeby základního vzdělávání. 
  • Naše sdružení je připraveno nabídnout zástupce pro účast na jednání na půdě MŠMT, jehož výstupem by byla dohoda o další spolupráci na změnách v RVP ZV v oblasti ICT.
  • Doporučujeme věnovat pozornost inovaci doprovodných dokumentů k RVP ZV, jakým je například manuál pro tvorbu ŠVP, který může školám objasnit metodická doporučení právě pro oblast ICT nejen při tvorbě specifických ICT předmětů, ale i při integraci této oblasti do jiných oblastí RVP ZV.
článek sepsal za JSI, Petr Naske, předseda sdružení

Comments