Radek Vinický: Alternativy fenoménu Scratch

přidáno: 11. 1. 2018 11:48, autor: Janek Wagner
Přehled možných náhrad známého nástroje, který učí základy informatického myšlení a sdílení nápadů z dílny MIT.

„Děti se učí nejen kódovat, ale kódováním se učí.“ Mitchel Resnick

Již v červnu 2014 schválila vláda ČR Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020, jejíž součástí je Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Do vizí i cílů strategie zahrnuje rozvoj computational thinking – informatického myšlení (IM) u žáků. 

Dokument MŠMT představuje IM následovně: „Je to fenomén, jehož význam se do popředí zájmu dostává až v posledních letech. Jde o relativně nový pojem, který odráží potřebu porozumění světu kolem nás z nové perspektivy. Touto perspektivou jsou informace a způsoby, jakými fungují digitální technologie. Jde o způsob uvažování, který používá informatické metody řešení problémů, a to včetně problémů komplexních či nejasně zadaných. Rozvíjí schopnost analyzovat a syntetizovat, zevšeobecňovat, hledat vhodné strategie řešení problémů a ověřovat je v praxi. Vede k přesnému vyjadřování myšlenek a postupů a jejich zaznamenání ve formálních zápisech, které slouží jako všeobecný prostředek komunikace. Pracuje se základními univerzálními pojmy, které přesahují současné technologie: algoritmus, struktury, reprezentace informací, efektivita, modelování, informační systémy, principy fungování digitálních technologií.“


Celý článek na spomocnik.rvp.cz.
Comments