Publikace (nejen) o ICT gramotnosti

přidáno: 18. 12. 2010 2:46, autor: Petr Naske
převzato ze stránek www.vuppraha.cz
Na kapitole ICT gramotnost spolupracovali členové ICT panelu VÚP v Praze, jehož některými členy jsou i zástupci Jednoty školských informatiků.

Příručka „Gramotnosti ve vzdělávání“ si klade za cíl vysvětlit širší čtenářské veřejnosti, jak jednotlivé gramotnosti souvisí s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, jak se promítají do cílů a obsahů základního vzdělávání.

„Autoři publikace definují pojmy v širší míře. Čtenáři příručky budou mít možnost se v ní seznámit s náměty příkladů z mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA,“ tvrdí Katarína Nemčíková, odborný pracovník VÚP. Již letos bude publikace rozeslána na všechny základní školy a víceletá gymnázia.

V současné době VÚP připravuje studie ke čtenářské, přírodovědné, matematické, finanční a ICT gramotnosti. Již začátkem příštího roku si je budou moci zájemci stáhnout z webových stránek www.vuppraha.cz .

„Soubor těchto studií je unikátní, neboť do této doby se o jednotlivých gramotnostech hovořilo izolovaně. Věříme, že budou podkladem pro další diskusi,“ tvrdí Jan Maršák, spoluautor „Studie k problematice přírodovědné gramotnosti v základním vzdělávání“.

V roce 2011 vydá VÚP ke každé gramotnosti metodické příručky se soubory komplexních úloh či příkladů dobré praxe.

Na Vaše dotazy Vám ráda odpoví:

Mgr. Katarína Nemčíková
Vývojový pracovník – koncepce, analýzy
Tel.: 245 001 413
nemcikova(et)vuppraha.cz


Ċ
Petr Naske,
18. 12. 2010 2:53
Comments