Projekt GEPARD – testování IT na českých mimopražských ZŠ

přidáno: 7. 7. 2010 13:41, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 25. 9. 2011 12:41 ]
V letech 2010 až 2013 bude realizován projekt GEPARD, jehož cílem je vytvoření moderního širokopásmového testu informační gramotnosti, konstruovaného s použitím postupů CAT (počítačové adaptivní testování), Testování proběhne ve školním roce 2012-2013. Realizátorem tohoto ESF projektu bude firma SCIO. Pro školní rok 2010/2011 nebude již realizován projekt TIGR, který SCIO uskutečnilo dvakrát v minulých školních letech. 

Testování GEPARDA bude probíhat tak, že počítač předloží každému žákovi „jedinečnou“ verzi testu, kde se volba položek bude odvíjet od jeho odpovědí na položky předcházející. Systém předkládání položek bude založený mj. na základě modelu IRT (používá se např. v renomovaných projektech PISA a TIMSS, umožňuje porovnat výsledky žáků i v případě, že jejich test obsahoval různé úlohy). Projekt byl doporučen k podpoře v rámci individuálních projektů ostatních v oblasti 1.1. prioritní osy 1. Ministerstvo školství realizaci projektu schválilo. 

JŠI byla přizvána jako jeden z nefinančních partnerů projektu, konkrétní podoba spolupráce bude teprve řešena při jednáních se zástupci JŠI. JŠI tímto vyzývá také širokou veřejnost a své členy, aby v případě zájmu o participaci na projektu informovali Jednotu JŠI (na email předsedy – predseda@jsi.cz) o své nabídce.

HomePage projektu - http://gepard.scio.cz/
Comments