PF 2015 aneb Česko hledá koordinátora pro digitální vzdělávání

přidáno: 30. 12. 2014 14:55, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 30. 12. 2014 14:56 ]
Úspěšný nový rok přejeme všem příznivcům hledání rovnováhy v používání digitálních technologií ve škole i mimo školu.

Aktuálně upozorňujeme na výběrové řízení na MŠMT na obsazení pozice národního koordinátora pro digitální vzdělávání.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-cr-vyhlasuje-vyberove-rizeni-na-obsazeni-pracovni-41

MŠMT ČR VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE NÁRODNÍ KOORDINÁTOR PRO DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Náplň práce:
 • koordinace aktivit stanovených Strategií digitálního vzdělávání (SDV): příprava akčních plánů realizace SDV, zajištění realizace aktivit SDV spadajících do interní činnosti MŠMT, příprava metodických doporučení pro školy, školská zařízení, zřizovatele škol a další aktéry zapojené do realizace aktivit SDV
 • příprava podkladů pro výzvy k předkládání projektů, na základě akčních plánů, pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a komplementárních výzev integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Příprava struktury projektové podpory škol, spolupráce na dlouhodobém plánu výzev, metodických výkladů a dalších podkladů
 • monitorování, vyhodnocování a aktualizace Strategie digitálního vzdělávání. Řešení problémů při realizaci strategie, návrhy opatření v kritických situacích. Sestavení každoroční zprávy o průběžném vyhodnocení plnění Strategie digitálního vzdělávání za uplynulý kalendářní rok pro jednání vlády ČR
 • účast na dohlídkách na projektech: dohled nad kvalitou výstupů realizovaných projektů a poskytování zpětné vazby a metodických doporučení pro realizátory projektu a pro řídící orgán OP VVV. Spolupráce na evaluaci podpory digitálního vzdělávání z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP VVV. Příprava podkladů pro analytické a výroční zprávy OP VVV v oblasti podpory digitálního vzdělávání
 • tvorba celostátních koncepcí rozvoje digitálních technologií ve vzdělávání, zastupování a prezentování ČR na mezinárodních konferencích a setkáních k této problematice. Informační činnost, koordinace příprav konferencí a seminářů v oblasti realizace Strategie digitálního vzdělávání a dalších aktivit podporujících digitalizaci vzdělávání. Spolupráce na publicitě OP VVV.
 • zajištění a koordinace spolupráce zainteresovaných útvarů MŠMT, OPŘO, expertů, zástupců dalších resortů a pracovních skupin zapojených do realizace digitálního vzdělávání v resortním i meziresortním rozsahu
 • koordinace metodického vedení krajských ICT metodiků a ICT metodiků škol a školských zařízení
 • reporting o jednáních a důsledné vedení dokumentace. Činnost dle pokynů nadřízeného

Požadujeme:
 • VŠ vzdělání
 • znalost strategického plánování a řízení
 • znalost využití digitálních technologií ve vzdělávání
 • přehled o současné situaci v ČR a ve světě v oblasti digitálního vzdělávání
 • praxe min. 3 roky: přímá zkušenost s metodickým vedením škol v oblasti digitálního vzdělávání, nebo obdobná
 • leadership, komunikativnost, týmovou práci, spolehlivost
 • využití digitálních technologií pro vedení týmů expertů-konzultantů
 • předpokladem uchazeče je, že aktivně zaujímá protikorupční postoje, řídí se etickými zásadami při výkonu práce, aktivně propaguje jednání odmítající korupci
 • velmi dobrou znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint. Outlook)
 • trestní bezúhonnost

Výhodou:
 • zkušenosti s evaluací projektů
 • zkušenost s koordinací a řízením projektů podpořených z ESF nebo ERDF
 • znalost prostředí státní správy
 • samostatnost, schopnost řešení problémů, iniciativa
 • znalost anglického jazyka na komunikativní rovni (alespoň B2)
 • komunikační a prezentační schopnosti
 • pečlivost a flexibilita, týmový duch
 • odolnost vůči stresu a vysoké pracovní nasazení
 • ochota cestovat
 • zkušenosti s vedením týmu
Nabízíme:
 • plný pracovní úvazek
 • pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2015 s potenciální možností prodloužení
 • prohloubení pracovních zkušeností v oblasti digitálního vzdělávání a strukturálních fondů EU
 • zajímavou a kreativní práci v příjemném pracovním prostředí, možnost seberealizace
 • zodpovědnou práci – možnost osobního rozvoje
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba)
 • možnost jazykového a dalšího vzdělávání
 • motivační finanční ohodnocení dle výkonu
 • energický kolektiv spolupracovníků

Další informace:
 • předpokládaný nástup: 1. února 2015
 • pracoviště v centru Prahy
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

MOTIVAČNÍ DOPIS SE STRUKTUROVANÝM ŽIVOTOPISEM (vč. uvedení tel. čísla a e-mailové adresy) ZASÍLEJTE ZDE NEJPOZDĚJI DO 12. LEDNA 2015.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

V případě dalších dotazů se obracejte na Mgr. Moniku Hlaváčkovou, tel: 234 811 812.
Comments