Otevřené setkání školských informatiků 17/11

přidáno: 19. 11. 2010 13:52, autor: Petr Naske
Dne 17. listopadu se konalo v HUB Praha setkání členů a příznivců sdružení Jednota školských informatiků. V programu byly předneseny tyto příspěvky

Jednota JSI v roce 2010
    Petr Naske - prezentace ke stažení
Co po SIPVZ¨? aneb iniciativa Škola21
    David Hawiger - prezentace online
Profil Škola 21 - nová služba metodického portálu rvp.cz
    Ondřej Neumajer - prezentaceweb služby Profil školy21
Výzvy pro činnost JSI aneb jak fungujeme a můžeme fungovat 
    Petr Naske - prezentace ke stažení
Vize ICT z pohledu kurikulární reformy
    Daniela Růžičková - prezentace
Novinky JSI pro komunikaci se členy 
    Libor Olbrich - prezentace
Vzdělávání 2.0 Beta
    Janek Wagner - prezentace online
Škola 21 v JSI 
    David Hawiger - prezentace online + web http://skola21.jsi.cz/
Projekt "online poradci" JSI realizovaný za pomoci dotace  MŠMT - pokyny poradcům pro tvorbu online vizitek
    David Hawiger a Petr Naske - pracovní náhled vizitek

Diskusní panel k tématu EU peníze školám 
    moderoval David Hawiger
Diskusní panel k tématu "státní maturity z informatiky" 
    moderoval Petr Naske

Závěrečné shrnutí

Během setkání vznikly tyto výzvy pro členy JSI (současné nebo budoucí)

Výzvy pro jednotlivce
- zapojení do projektu "online poradci" - pište email na david.hawiger (et) jsi.cz
- editor digifolia o ICT na rvp.cz - pište email na petr.naske (et) jsi.cz
- lektor oborového semináře Kurikulum G na téma profilové maturitní zkoušky z INF - pište email na petr.naske (et) jsi.cz
- spolupracovníci na soutěži Bobřík informatiky - pište email na vanicek (et) pf.jcu.cz
- hledají se náměty pro pokračování příručky příručky ICT ve škole 2010 - pište email na neumajer (et) vuppraha.cz
- zájemci o projekt INGOT (lze zažádat o účet pro hodnotitele, viz ingots.cz + účastníci dostali zdarma manuál projektu)
- pozice didaktika ICT na VÚP - pište email na neumajer (et) vuppraha.cz
- pozice koordinátora informatiky na CERMAT - pište email na petr.naske (et) jsi.cz

Náměty na odborné skupiny
- skupina pro poradenství v projektech EU peníze školám pro SŠ - pište david.hawiger (et) jsi.cz
- skupina pro výuku ICT na prvním stupni ZŠ - pište email na sona.sonkova (et) seznam.cz
- skupina pro výuku IT na ZŠ, definování standardu, partner pro projekt GEPARD - hledáme koordinátora skupiny
- skupina pro výuku IT na SŠ, definování standardu, partner pro vyjednávání s CERMAT - hledáme koordinátora skupiny
a další skupiny - každé skupině nabízíme online nástroje v doméně JSI.CZ a možnost zažádat výkonný výbor (email na predseda (et) jsi.cz) JSI o finanční příspěvek na zorganizování prvního setkání a případně i úhradu dalších výdajů (cestovní příkazy ve výši veřejné dopravy, pronájem)

Děkujeme prostoru HUB za poskytnutí inspirativního prostředí. 
Občerstvení dodala firma INBAZE pomocí svého projektu ETNOCATERING

V závěrečné reflexi akce proběhl malý kvíz, v rámci kterého si jeden účastník akce s nejlepšími odpověďmi odnesl digitální čidlo pro měření teploty Go!Temp, které pro akci dodala společnost EDUFOR. Děkujeme!
Ċ
Petr Naske,
21. 11. 2010 9:22
Ċ
Petr Naske,
21. 11. 2010 9:22
Ċ
Petr Naske,
21. 11. 2010 9:22
Ċ
Petr Naske,
21. 11. 2010 9:22
Comments