Odpověď MŠMT: Kdy budou mít školy povinnost promítnout změny RVP ZV do svých ŠVP v jednotlivých ročnících?

přidáno: 12. 6. 2012 22:05, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 12. 6. 2012 22:36 ]
MŠMT odpovědělo na dotaz vznesený skupinou členů Jednoty školských informatiků na setkání k revizi RVP ZV v oblasti ICT. 
Dotaz byl vznesen s ohledem na plánovaný režim toho, jak a kdy školy budou muset zapracovat budoucí revize RVP do svých ŠVP a v jakém cyklu se budou změny týkat jednotlivých ročníků.

Zápis z jednání o revizi RVP ZV v oblasti ICT, kterého se zástupci JŠI účastnili, najdete na stránce Revize ICT oblasti v RVP ZV.

Comments