Objekty 2011 – zpráva z konference

přidáno: 27. 11. 2011 12:58, autor: Petr Naske

Ve dnech 24-25/11 se konala konference OBJEKTY 2011 (http://objekty.uniza.sk/2011/)

Rádi bychom Vám přinesli pár postřehů, které se týkaly výuky informatiky na středních školách. Tento krátký článek sepsal Petr Naske jako účastník konference a nevyjadřuje názory Jednoty JSI jako sdružení či nějaké odborné skupiny. Veškeré postřehy jsou hodné odborné diskusi uvnitř i vně sdružení JSI.

V rámci konference proběhlo ve čtvrtek 24. listopadu 2011 odpoledne setkání odborných informatiků českých a slovenských univerzitních pracovišť a zvaných IT firem se slovenskými učiteli informatiky středních škol. Celým workshopem provázel Rudolf Pecinovský, workshop moderoval Vojtěch Merunka. Úvodní slovo workshopu přednesl Petr Naske.

Hlavní postřehy z workshopu k tématice výuky programování lze shrnout do těchto bodů

  • V rámci výuky programování existují dva odlišné pohledy na metodiku výuky. Jeden plně akcentuje procedurální přístup a programování v nástrojích strukturovaného programování. Druhý dává důraz na učení žáka principům myšlení a návrhu rozhraní aplikací v základních termínech a pojmech objektově orientovaného programování (OOP), struktury programování (rozumějte např. příkazy IF, WHILE, FOR, …) se žáci učí až v pokročilejších fázích kurzů. Slovenští učitelé SŠ mohli posoudit během workshopu oba přístupy, v diskusi zaznívaly často argumenty limitů hodinové dotace výuky a úroveň vstupních znalostí žáků.
  • Existuje více názorů na to, kdy je vhodné s dětmi začít programovat. Na jednu stranu jsou nástroje programování nabízeny dětem od mladšího školního věku jako nástroj pro kreativní práci s ICT, na druhou stranu děti brzy dosáhnou stropu svých schopností k výuce a stagnují na určitém bodě dané výuky. Učitel/rodič pak musí vhodným způsobem děti u tématu a nástrojů podržet, aby se k nim děti mohly vracet i ve starším věku a s novými potřebami.
  • V rámci konference zazněly také argumenty k rozdílné profesní přípravě „kodérů“, „vývojářů“ či „analytiků“; je zřejmé, že školy by měly žákům poukazovat na pestrost v nabídce IT profesí a role kurikula všeobecně vzdělávacích oborů středních škol není možné přeceňovat. Na druhou stranu je zde velký prostor pro usazování metodiky výuky v technických oborech SOŠ, kde je programování jako jedna z ryze profilových dovedností žáků. Všeobecně zaznívalo, že na VŠ chodí žáci s velmi rozdílnými znalostmi i představami o práci „informatika“ a že se musí často mnoho věci „přeučovat“. Je zřejmé, že diskuse středních a vysokých školo o této oblasti musí probíhat nadále a je zde vzájemně rozhodně co sdílet.

V rámci konference zaznělo mnoho zajímavých příspěvků a vyšel i tištěný sborník (seznam příspěvků je možné prohlédnout na http://objekty.uniza.sk/2011/program/program/). Veškeré prezentace i A/V záznam budou dostupné na stránkách konference.

Organizátoři konference vyjádřili závazek se problematice výuky OOP věnovat i na dalších konferencích, příspěvky k tomuto tématu jsou vítány. Zájemci o sdílení zkušeností se mohou vyjádřit v diskusním fóru JSI, případně využít prostor na http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=631
Comments