Netradiční IT aktivity v jesenické škole

přidáno: 8. 10. 2010 13:20, autor: Petr Naske
V ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice má výuka informačních a komunikačních technologií významné postavení. Škola, která se nachází nedaleko Prahy, v současné době realizuje ESF projekt INFORMACE - INSPIRACE – INOVACE zaměřený na IT, v rámci něhož byla nakoupena moderní technika (např. notebooky) a realizují se počítačové kurzy pro žáky i kantory.

Novinkou od letošního roku jsou kromě počítačové výuky ve 3. ročníku „IT oborové dny“, čtyři exkurze do významných IT firem a na zajímavá pracoviště: vybraní žáci tak mohou např. nahlédnout do zázemí Seznamu.cz, české centrály IBM, zjistit, jak se vytvářejí vizuální efekty v Universal Production Partners (UPP) či co počítá superpočítač Amálka v Akademii věd. Fakultativní součástí oborových dnů je workshop „Postav si svůj počítač“. V závěru školního roku žáci sepíší (popř. naprogramují, nakreslí) svoji oborovou práci na zadané téma. 

Mezi další aktivity jesenické školy patří návštěvy osobností z branže. Prvním hostem je Ing. Ivan Pilný, který se v nejvyšších manažerských funkcích podílel na rozvoji českého IT byznysu po roce 1990.

Uvědomujeme si, jak je důležité žáky již na základní škole motivovat ke svému budoucímu osobnostnímu a profesnímu rozvoji, proto u nás žáci prakticky sami pečují o hardwarové vybavení školy a pomáhají učiteli informatiky i správci sítě. Cílem veškerého našeho snažení je poskytnout počítačovou gramotnost všem žákům a v každém ročníku vychovat několik „ajťáků“. Budou zapotřebí.

Bc. Petr Čenský, učitel a koordinátor ICT, člen JSI

Na návštěvu pana Pilného v ZŠ jste také zváni, 11. října od 11. hod. v Jesenici, informujte autora tohoto článku na emailu petrcensky (et) yahoo.com o svém záměru se akce zúčasnit. 
Comments