Národní kolo informatické soutěže pro žáky základních a středních škol slaví 10. ročník

přidáno: 31. 10. 2017 9:17, autor: Janek Wagner
Pod sloganem „Zapoj hlavu“ proběhne v listopadu na školách po celé republice soutěž Bobřík informatiky. Soutěž otestuje schopnosti žáků základních a středních škol řešit otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, optimalizace a z dalších informatických témat. Soutěž sleduje naplnění jednoho z cílů vládní Strategie digitálního vzdělávání a umožňuje testovat chystaný nový vzdělávací obsah školního předmětu informatika. Kvůli velkému množství zúčastněných muselo být soutěžení letos rozloženo do dvou listopadových týdnů.

Nutnost změny zaměření školního předmětu informatika od klikání, prohlížení internetu a kancelářských prací směrem k porozumění světu počítačů, k robotice, programování a tvořivé práci s digitálními technologiemi vedla pedagogy z katedry informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity k vytvoření soutěže Bobřík informatiky. V jejím rámci mohou vyvíjet nové školské kurikulum a popularizovat informatiku nejen jako bránu k dnes tolik žádanému technickému vzdělání, ale také jako součást všeobecného vzdělání člověka 21. století.

Soutěž je určena žákům od čtvrtých tříd základních škol až po maturitní ročníky středních škol. Probíhá formou on-line testů v počítačových učebnách ve školách. Během 40 minut žáci odpovídají na 15 situačních otázek z oblasti informatiky. Žáci při soutěži například sestavují program pro robotické vozítko, kódují či dešifrují zprávy, hledají nejkratší cesty, posuzují informace skryté v diagramech a odpovídají i na otázky týkající se autorských práv a elektronické bezpečnosti. Otázky jsou úměrné věku žáka, v soutěži tak najdeme např. i programovací úlohy pro čtvrťáčky.

Jako přípravu na soutěž mohou školy celoročně využívat archiv soutěžních otázek z minulých 9 ročníků. Tím je umožněno, aby se tyto úlohy staly součástí běžné školní výuky. Ti učitelé, kteří na tento způsob práce přistoupili, tak budou lépe a dříve připraveni na nové rámcové vzdělávací programy, které budou oblast informatického myšlení akcentovat. „Soutěž využíváme i při výchově nových učitelů. Studenti kontrolují a ladí znění úloh, programují je, pomáhají s organizací či zkouší vymýšlet úlohy. Doktorandi využívají data ze soutěže pro výzkumy z oblasti didaktiky informatiky", udává ředitel soutěže Jiří Vaníček z katedry informatiky.

Vloni se soutěže zúčastnilo přes 71 tisíc žáků, což Českou republiku zařadilo na 5. místo na světě mezi cca 50 zeměmi, které obdobnou informatickou soutěž pořádají a metodicky navzájem spolupracují. V nejstarší kategorii pořádáme ústřední kolo, do něhož postoupí 30 nejlepších z každého kraje. Vítězové soutěže budou zařazeni do tabulek ministerského programu Excelence středních škol.

Bližší informace o soutěži včetně možnosti zapojit školu do letošního ročníku jsou k dispozici na webové stránce www.ibobr.cz.

Comments