Nabídky práce - listopad 2010

přidáno: 19. 11. 2010 13:27, autor: Petr Naske
1. Online Safety Institute (OSI) hledá manažera vzdělávacích programů. Vzdělávací programy na témata týkající se bezpečného užívání internetu jsou koncipovány v rámci projektu Safer Internet (české Národní centrum bezpečnějšího internetu). Přehled výchozích témat a metodik je na webu Bezpečně-online.cz (http://www.bezpecne-online.cz/vyukove-materialy). Výukový program
Bezpečný internet OSI nedávno získal akreditaci MŠMT. Shání se člověk na plný pracovní úvazek, náplní práce manažera
vzdělávacích programů bude vytvořit moduly pro školení školitelů (metodici ICT, preventisté, výchovní poradci, knihovníci, apod.),
která budou realizována ve spolupráci s krajskými vzdělávacími středisky (zařízení krajů ČR), krajskými knihovnami, evropskými
informačními centry a organizacemi, které provádějí podobnou výuku. Dalším úkolem bude organizace a realizace přednášek, jejich
vyhodnocování a propagaci/marketing (byť se jedná o neziskovou činnost). Nezbytným požadavkem kromě organizačních schopností, je návyk práce s PC a MS Office a znalost angličtiny. Pedagogické zkušenosti mohou být výhodou. Informace neumajer (et) vuppraha.cz

2. Výzkumný ústav pedagogický v Praze i hledá didaktika oboru matematika a ICT. Blíže viz http://www.vuppraha.cz/didaktik-oboru-matematika-a-ict.

3. CERMAT hledá koordinátora informatiky. Blíže viz http://www.cermat.cz/koordinator-ka-pro-informatiku-1404034587.html
Comments