MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele/učitelky Evropské školy

přidáno: 3. 12. 2010 1:16, autor: Petr Naske

Převzato ze stránek MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele/učitelky primárního cyklu Evropské školy Brusel III a učitele/učitelky matematiky, základů přírodních věd a výpočetní techniky pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III (od 1. září 2011).  

Požadavky na pozici učitele/učitelky primárního cyklu:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.
 • odborná kvalifikace pro učitele prvního stupně základní školy podle § 7 zákona č. 563/2004 Sb.
 • vynikající znalost anglického nebo francouzského jazyka (znalost druhého z těchto jazyků výhodou)
 • nejméně čtyřletá pedagogická praxe učitele prvního stupně základní školy v ČR
 • specializace, další vzdělávání a praxe v oblasti speciální pedagogiky výhodou
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí výhodou
 • vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/)

Náplň práce:

výuka v české sekci primárního cyklu Evropské školy

Požadavky na pozici učitele sekundárního cyklu:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.
 • odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb., v aprobačních předmětech matematika a fyzika
 • vynikající znalost anglického jazyka (znalost francouzského jazyka výhodou)
 • nejméně čtyřletá pedagogická praxe ve středním vzdělávání v ČR
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí výhodou
 • vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/)

Náplň práce:

výuka v sekundárním cyklu Evropské školy:

 • matematika, základy přírodních věd v českém jazyce a
 • výpočetní technika v českém i anglickém jazyce

Plánovaný nástup: 1. září 2011 (kontrakt na 2 roky až 9 let)

V případě zájmu o některou z pozic je nutné doložit:  

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy
 • strukturovaný životopis v českém a anglickém/francouzském  jazyce
 • doklady: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopie dokladů o jazykových zkouškách, kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do 1. února 2011 na poštovní adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

odbor pro záležitosti EU – k rukám M.Suchopárové

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel.: 234 811 536, e-mail: marie.suchoparova@msmt.cz

Comments