Karierní systém učitelů a ICT gramotnost

přidáno: 18. 1. 2011 9:58, autor: Pavel Pešat   [ aktualizováno 18. 1. 2011 10:25 ]
MŠMT ČR zpracovává v souladu s připravovaným Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 novou koncepci karierního systému učitelů a těsně před koncem roku 2010 vyzvalo velké organizace sdružující školy, učitele a pracovníky ve školství, aby k této koncepci zaslaly svá stanoviska. Také JSI formulovala své stanovisko, ve kterém upozorňuje na trvale podceňovanou přípravu budoucích i stávajících učitelů v oblasti ICT. Učitelé, kteří nedosáhnou funkční gramotnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, mohou jen stěží plně a efektivně využívat tyto technologie ve výuce svých předmětů, při komunikaci se svými žáky i v běžném životě. Proto pokládáme za nezbytné, aby byla příprava budoucích i stávajících učitelů pro využívání ICT ve vzdělávání výrazně posílena ve dvou oblastech: 
1) Znalosti a dovednosti ve využívání ICT na úrovni potřebné pro jejich účelné a efektivní využívání ve školní praxi i v osobním životě.
2) Didakticko-metodická příprava v oblasti ICT podporovaných oborových didaktik.
Výsledky vzdělávání pedagogů v první oblasti by měly být takové, aby jejich funkční ICT gramotnost byla přinejmenším srovnatelná s ICT gramotností absolventů škol, pro jejichž výuku získávají nebo získali kvalifikaci, ve druhé oblasti pak takové, aby uměli účelně a smysluplně využívat dostupné ICT ve výuce předmětů své aprobace
Udělení atestací dle výše uvedeného karierního řádu by mělo být podmíněno prokazatelným studiem ICT na akreditovaném pracovišti a složením odpovídající zkoušky. Plný text podnětu JSI je uveden v příloze.
Ċ
Pavel Pešat,
18. 1. 2011 10:31
Comments