JSI zve na konferenci Počítač ve škole

přidáno: 7. 4. 2011 12:11, autor: David Hawiger

Jednota školských informatiků zastřešila svou činnost v roce 2010 sloganem "JSI restartuje". Nakolik byl tento restart úspěšný ukáže konference Počítač ve škole, protože se JSI rozhodla znatelným způsobem přispět do programu.

Na konferenci předstoupí JSI a její partneři především s tématem využívání otevřených technologií ve školství. Jeho konkrétní naplnění spojujeme hlavně s projektem INGOT a možnostmi využití online aplikací.

JSI bude vystupovat jak v oficiální části programu, tak si připravila na středu 20.4. program vlastní. V oficiálním programu zajišťujeme dvě úterní vystoupení a dvě středeční pracovní dílny. Vlastní program bude realizován v samostatné místnosti. 

V této souvislosti bychom chtěli upozornit na zvýhodněný konferenční poplatek 570 Kč, který je určen pro účastníky, jež se zúčastní konference pouze ve středu 20.4.


Program JSI ve vlastní místnosti

Dopolední část:

 1. Jak implementovat projekt INGOT v ČR (Ian Lynch TLM UK, Vlastimil Ott Liberix) :: 8:00-9:50
  • Naváže na úterní prezentaci, týkající se INGOTu.
  • Budou představeny první zkušenosti z pilotáže v ČR (ZŠ u Tenisu, Přerov).
  • Představíme vizi dalšího využití INGOT v ČR (projektový záměr v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost).
  • Zástupcům škol nabídneme možnost dodatečného zapojení do pilotáže INGOTu v ČR.
  • Další informace: originální stránky INGOT, české stránky INGOT
 2. Zavádíme Google do školy (David Hawiger JSI) :: 10:00-10:50
  • Naváže na pracovní dílnu ze středečního rána.
  • Představíme výukové materiály, které poskytuje JSI.
  • Prezentujeme obecnější pohled na online aplikace ve školském prostředí, postaveného na třech základních pilířích – uživatelské účty, weby, kalendáře.
  • Další informace: Škola 21 při JSI, Davidův sloupek
 3. Otevřené technologie pro školy (Vlastimil Ott Liberix) :: 11:00-11:50
  • Užitečné náměty "otevřených" aplikací, které lze efektivně využít ve školách.
  • Blíže představíme projekt Linux ve škole.
 4. Jak se stát lektorem JSI v kurzech DVPP (Petr Naske JSI) :: 12:00-12:25
  • Účastníci se seznámí s portfoliem akreditovaných kurzů DVPP pod hlavičkou JSI.
  • Představíme, jakým způsobem se členové JSI mohou stát lektory.
  • Představíme, jakým způsobem mohou využít JSI jako nositele akreditace DVPP.
 5. Poradci JSI a Škola21 při JSI (David Hawiger JSI) :: 12:25-12:50
  • Představíme web http://skola21.jsi.cz/ a jeho tři strategické cíle – školit, informovat a radit.
  • Podrobněji se zaměříme na oblast poradenství - představíme projekt Poradci JSI

Odpolední část:

Tato část programu je určena pro členy JSI a zájemce o členství.
 1. Google Apps ve JSI (Jan Wagner JSI) :: 14:00-15:30
  • Cílem je předvést možnosti využití Google Apps ve JSI.
  • Formou diskuse a praktických ukázek na položené otázky se mohou členové JSI zdokonalit ve využívání správy pošty, dokumentů, kalendářů, webů apod.
  • Bude prezentována možnost využití účtu JSI při práci s dalšími aplikacemi Googlu pro osobní potřebu (mapy, fotogalerie, čtečka RSS, blog apod.)
 2. JSI – komunitní nebo profesní sdružení? (Petr Naske JSI) :: 16:00-18:00
  • Setkání členů JSI s výkonným výborem, řešené formou otevřeného zasedání VV JSI (charakter řešitelské porady).
  • Cílem setkání je nasměrování činnosti JSI pro další rok, přičemž navážeme na neformální výstup ze setkání 17.11.2010.

Jelikož je kapacita naší místnosti omezena na 15 míst, nabízíme zájemcům možnost rezervace místa v našem programu. 
Srdečně zveme členy JSI i ostatní nejen na konferenci Počítač ve škole, ale i na námi zajišťovaný program.
Comments